Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvad er reglerne for samvær mellem jul og nytår?

Kære Monica Kromann

Min kone og jeg er for nylig gået fra hinanden. Vi har to fælles børn, som har bopæl hos min ekskone.

Julen nærmer sig med hastige skridt. Det er den første jul, hvor vi som familie ikke skal holde jul sammen. Vi har en 9/5-ordning og ikke særlige aftaler om feriesamvær.

Jeg er nu blevet i tvivl om reglerne for samvær over jul og nytår. Fortsætter vores 9/5-ordning blot som hidtil, eller gælder der særlige regler, når det er jul?

På forhånd tak for hjælpen.

 

Med venlig hilsen

Jesper


Svar:

Kære Jesper

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Alle forældre vil allerhelst fejre julen sammen med deres børn, men i mange tilfælde er det ikke en mulighed, fordi far og mor bor hver for sig.

Nogle forældre aftaler sig selv fem til, hvordan samværet skal fordeles henover jul og nytår. I kan derfor frit indgå en aftale om feriesamvær, f.eks. en aftale om, at I skiftevis skal holde jul med børnene.

I kan desuden kontakte Familieretshuset for at få hjælp til at indgå en særlig aftale omkring samvær i forbindelse med f.eks. juleferien.

Disse særlige aftaler afløser i så fald de almindelige samværsaftaler. Dette betyder, at hvis børnene plejer at være på samvær hos dig i ulige weekender, og juleaften falder på en lørdag i en ulige uge, så er det ikke givet, at du vil have børnene hos dig juleaften. Det vil i så fald afhænge af den særskilte aftale om julesamvær.

Kan I som forældre ikke indbyrdes – eller med Familieretshusets hjælp – nå til enighed om en samværsaftale, så kan Familieretshuset træffe en afgørelse. Når det er tilfældet, så er udgangspunktet, at barnet er hos den ene forælder juleaften i lige år, og hos den anden i ulige år, ligesom det er udgangspunktet, at der fastsættes samvær nytårsaften hver andet år.

Forud for Familieretshusets fastsættelse af jule- og nytårssamvær skal der foretages en konkret vurdering af, hvad der er bedst for barnet. Samværet i juleferien kan derfor strække sig fra kun at være nogle timer til at hele ferieperioden deles ligeligt mellem forældrene.

Du skriver, at I ikke har særlige aftaler om feriesamvær. I de tilfælde, hvor forældrene har indgået aftale om løbende samvær, men ikke har indgået en særlig aftale om samvær mellem jul og nytår, fortsætter aftalen om løbende samvær henover jul og nytår. Den sædvanlige samværsaftale vil derfor gælde uanset om det er juleaften eller helligdag.

Det vil være min anbefaling, at I som forældre udarbejder en skriftlig samværsaftale, som indeholder særlige regler for feriesamvær - herunder samværet mellem jul og nytår.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har brug for rådgivning eller har yderligere spørgsmål, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i familieret. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for bistand i forbindelse med udarbejdelsen af en samværsaftale.

 

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretligeemner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.