Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvad er de retlige forskelle på separation og skilsmisse?

Kære Monica Kromann


Min mand og jeg har været gift i snart 6 år.
Vi har dog på det seneste oplevet en del
uoverensstemmelser og konflikter, og er
derfor blevet enige om, at vi for en periode
ikke skal bo sammen. Jeg har ikke lyst til, at
vi i denne periode stadig skal være
ægtefæller, da jeg synes, at dette skaber et
ufuldstændigt grundlag for vores
betænkningstid.

Jeg er dog i tvivl om, hvad
de retlige forskelle mellem separation og
skilsmisse er, samt hvilken af disse der vil
give bedst mening i vores situation?
Jeg håber, at du vil besvare mit spørgsmål.


Med venlig hilsen
Mette

Svar:

Kære Mette


Tak for dit spørgsmål til min juridiske
brevkasse, som jeg vil besvare i det
følgende.


At være separeret adskiller sig i retlig
henseende ikke meget fra at være skilt. Den
væsentligste forskel består i, at ægteskabet
opløses ved skilsmisse, men ikke ved
separation. Separationen er således en slags
betænkningstid eller prøveskilsmisse.
Under separationen er dig og din mand dog
stadig gift, og I kan ikke indgå nyt
ægteskab. Dette i modsætning til
skilsmisse, hvor ægteskabet helt opløses.
Ved en separation suspenderes størstedelen
af ægteskabets retsvirkninger, herunder
formuefællesskabet, arveretten og
forsørgelsespligten. Retsvirkningerne er
derfor stort set lig retsvirkningerne for en
skilsmisse.

Den største forskel mellem skilsmisse og
separation beror på de formelle regler
omkring retten hertil samt reglerne om
bortfald.
En ægtefælle har ensidig ret til separation,
uden pligt til at angive grunden herfor. Ved
skilsmisse skal én af grundende i
ægteskabslovens §§ 29-36 være opfyldt.
Ved bortfald af separation kræves blot, at
samlivet genoptages, hvorimod ægteskabet
ikke genopstår, hvis I først er blevet skilt,
uanset om I genoptager samlivet.
Såfremt I bliver separeret og efterfølgende
vælger at genoptage samlivet, så bortfalder
separationen, forsørgelsespligten mellem
jer genopstår, ligesom den indbyrdes legale
arveret genoplives. Ligeledes genopstår
formuefællesskabet. Jeres fremtidige
bo dele vil i så fald bestå af de ejendele, som
i hver især havde på tidspunktet for
separationens bortfald. Desuden vil
eventuelle ægtepagter også træde i funktion
igen.


Ud fra dit spørgsmål forstår jeg dit ønske
således, at hensigten er en midlertidig
samlivsophævelse, med henblik på at finde
ud af, hvorvidt I ønsker at fortsætte
ægteskabet eller ikke. Det er derfor min
opfattelse, at en separation vil passe bedst
på jeres tilfælde.


Jeg håber, at ovenstående besvarede dit
spørgsmål. Såfremt du har yderligere
spørgsmål eller behov for hjælp til
separation eller skilsmisse, er du naturligvis
altid velkommen til at kontakte
KROMANN advokatfirma for yderligere
rådgivning.
Du kan læse flere brevkasseindlæg om
familie- og arveretlige problemstillinger på
min hjemmeside:
www.advokatkromann.dk/brevkasse.


Med venlig hilsen


Monica Kromann
Advokat (H)
mk@advokatkromann.dk

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater