Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvad er forskellen på separation og skilsmisse?

Hej Monica Kromann

Jeg står i den situation, at min kone og jeg overvejer at gå fra hinanden. I den forbindelse er vi i tvivl om, hvordan vi skal forholde os. Vi har læst at man kan blive separeret først, men at det har samme virkning som skilsmisse. Vi er en smule forvirrede og ønsker derfor at få forskellene tydeliggjort.

Jeg ser frem til dit svar.

Hilsen Karl


Svar:

Hej Karl

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Skilsmisse er måden, hvorpå et ægteskab formelt kan opløses. Ved separation er ægteskabet ikke opløst, og man er dermed forsat formelt gift. Man kan vælge at have en separationsperiode på 6 måneder forinden man bliver skilt, eller søge om direkte skilsmisse.

Fra den 1. april 2019 blev der indført en obligatorisk refleksionsperiode på 3 måneder, når ægtefæller med fælles børn under 18 år søger om direkte skilsmisse. Man kan således ikke blive skilt med det samme, hvis man sammen har børn under 18 år.

Retsvirkningerne af separation og skilsmisse er i de fleste henseender de samme. Formuefællesskabet, som består i ægteskabet, ophører ved udløbet af den dag, hvor anmodning om separation eller skilsmisse modtages af Familieretshuset. Ligeledes bortfalder arveretten mellem ægtefæller fra tidspunktet, hvor separation eller skilsmisse er bevilget eller der foreligger dom herom.

Der er dog nogle væsentlige forskelle mellem en separation og en skilsmisse.

  • En ægtefælle kan ensidigt søge om separation.
  • Man kan som separeret ikke indgå nyt ægteskab, da ægteskabet fortsat består i separationsperioden.
  • Separationen bortfalder, hvis ægtefællerne genoptager samlivet. Skilsmissen ophæves ikke, ved genoptagelse af samlivet.
  • Såfremt samlivet genoptages i separationsperioden er en ægtepagt fortsat gyldig. Såfremt man er blevet skilt, og senere indgår nyt ægteskab med hinanden, skal man oprette en ny ægtepagt.Ovenstående er således de væsentligste forskelle på separation og skilsmisse. De fleste ægtepar som årligt bliver skilt vælger dog indledningsvist en separation.Jeg håber ovenstående besvarede dit spørgsmål. Det er muligt at læse mere om familieretlige emner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.  

Med venlig hilsen,

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.