Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvordan er jeg stillet rent juridisk som regnbueforælder, når jeg ikke er barnets juridiske forælder?

Kære Monica

 

Jeg er en del af en regnbuefamilie, idet min samlever og jeg fungerer som forældre for vores søn sammen med vores søns biologiske far. Jeg er imidlertid ikke biologisk mor og ej heller registreret som retlig mor til vores søn. Dette er kun min samlever og hans anden biologiske forælder.

I den forbindelse vil jeg spørge dig, hvordan jeg er stillet juridisk i forhold til min søn, for hvem jeg fungerer som forælder?

 

Med venlig hilsen

Susanne

Svar:

Kære Susanne,

 

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

På nuværende tidspunkt giver lovgivningen kun mulighed for at et barn kan have to juridiske forældre. Dette får konsekvenser for en regnbuefamilie som din, idet kun to forældre kan registreres som juridiske forældre, selv om barnet har tre eller flere forældre.

At være juridisk forælder til et barn har betydning i flere henseender. Først og fremmest kan man som juridisk forælder have del i forældremyndigheden over barnet. Endvidere har man som juridisk forælder forsørgelsespligt over for barnet, og man kan have ret til samvær med barnet.

Det har også arveretlig betydning, om man er registreret som forælder til et barn. Når man er registreret som juridisk forælder, er der en gensidig arveret mellem forælderen og barnet. Omvendt er der ikke automatisk arveret, hvis man ikke er registreret som forælder. Dette indebærer, at din søn ikke vil arve efter dig, medmindre du opretter et testamente. Han vil derimod automatisk arve efter din samlever, som er registreret som mor til jeres søn. Du kan dog sørge for, at din søn alligevel får arveret efter dig, hvis du opretter et testamente, som tilgodeser ham.

Da du ikke er registreret som forælder til din søn, betragtes du i stedet som social forælder til ham. Dette medfører imidlertid ingen rettigheder eller andre retsfølger.

Dog er der alligevel mulighed for at en social forælder kan få del i forældremyndigheden over barnet, hvis den ene juridiske forælder overfører sin del af forældremyndigheden til den sociale forælder. På denne måde vil den sociale forælder opnå de rettigheder og pligter, der følger af forældremyndigheden. Den juridiske forælder har derefter stadig del i det juridiske forældreskab og vil stadig have ret til samvær samt gensidig arveret. Derimod vil den juridiske forælder som konsekvens heraf ikke længere have omsorgspligt eller beslutningsret i forhold til barnet, da disse følger af forældremyndigheden. Overførslen af forældremyndighed bevirker således, at alle tre forældre opnår nogle rettigheder og pligter i relation til barnet, selvom kun to kan være registreret som forældre. Overførsel af forældremyndighed skal godkendes af Familieretshuset og kan kun godkendes, hvis det må anses for at være til barnets bedste.

Der kan også i nogle tilfælde være mulighed for stedbarnsadoption til fordel for en social forælder. Dette kan eksempelvis komme på tale, hvis den juridiske forælder afgår ved døden før sin partner, som alene er social forælder. Stedbarnsadoption gør det muligt for den sociale forælder at overtage den afdødes juridiske forældreskab.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har yderligere spørgsmål eller behov for vejledning i forbindelse med oprettelse af testamente, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for yderligere rådgivning.

Du kan læse flere brevkasseindlæg om familie- og arveretlige problemstillinger på min hjemmeside:  www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater