Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvordan håndteres pensioner ved skilsmisse, og kan der aftales en lige deling?

Kære Monica Kromann

 

Vi har et spørgsmål vedrørende pensioner, som vi håber du vil besvare i din juridiske brevkasse.

Vi er et ægtepar uden større økonomiske midler, og sagen er den, at vi ønsker bedst muligt at sikre hinanden, hvis det uheldige skulle ske, at vi ønsker at blive skilt.

Derfor er vores spørgsmål, om vores pensioner ville blive ligeligt delt mellem os ved et eventuelt skifte, og hvis ikke, om der er mulighed for at aftale en ligedeling?

 

Med venlig hilsen

Irene og Klaus

Svar:

Kære Irene og Klaus

 

I første omgang vil jeg gerne sige tak for jeres spørgsmål, som jeg vil forsøge at besvare i det følgende.

Da I lige nu ikke har aftalt andet, er udgangspunktet i lovgivningen om ægtefællers økonomiske forhold, at rimelige pensioner udtages af boet ved en eventuel skilsmisse. Hovedreglen er således, at rimelige pensioner ikke bliver delt imellem jer.

Hvis I ønsker at sikre hinanden bedst muligt, eller hvis i blot ikke ønsker en konflikt, over hvilke pensioner, der anses som rimelige og således kan udtages, er det muligt at oprette en ægtepagt, hvori i bestemmer, at jeres pensioner skal deles mellem jer ved en skilsmisse.

Det er vigtigt at bemærke, at lovgivningen kun åbner mulighed for, at såkaldte alders-, kapital- og ratepensioner kan aftales at skulle indgå i formuedelingen. Alders- og kapitalpensioner er de pensioner, som kan udbetales på én gang, imens ratepensioner er pensionsopsparinger, som udbetales over en periode på mellem 10 og 25 år.

Det er på den anden side ikke muligt at aftale ligedeling af rentepensioner, hvilket betegnes som løbende livsbetingede ydelser, f.eks. tjenestemandspensioner, pensionskassepensioner, livrenter og overlevelsesrenter. Da disse pensioner ikke kan deles, er det vigtigt ved oprettelse af en eventuel ægtepagt at være opmærksom på, om en af parterne hovedsageligt har rentepensioner, imens den anden har kapital-, alders- eller ratepensioner. Hvis dette er tilfældet, vil kun den ene ægtefælles pensioner blive delt ved skifte, og dette vil skabe en uheldig skævvridning af fordelingen af pensionerne.

Jeg håber at ovenstående har givet jer et klart indtryk af retsstillingen for pensioner ved et eventuelt skilsmisseskifte, og mulighederne for at aftale, at pensionerne skal indgå i formuedelingen. Såfremt I ønsker yderligere vejledning, vil jeg anbefale jer at tage kontakt til en advokat med speciale i familie- og arveret, som eventuelt vil kunne rådgive jer yderligere om retsstillingen.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater