Cookie indstillinger
Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, evt. i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk og så vil svaret muligvis blive bragt ugen efter. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan jeg vaccinere mit barn uden samtykke fra barnets far?

Kære Monica Kromann

 

Min eksmand og jeg er uenige om, hvorvidt vores fælles søn på 8 år skal vaccineres mod Covid-19. Vi har fælles forældremyndighed samt en 7-7-ordning.

Jeg mener, at vores søn naturligvis skal vaccineres, men min eksmand er meget uenig. Min eksmand og jeg har tidligere truffet lignende beslutninger i fællesskab, men jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg er forpligtet hertil.

Kan jeg træffe beslutningen uden min eksmand, eller skal jeg have samtykke fra ham?

Jeg håber, du vil besvare mit spørgsmål. På forhånd tak for hjælpen.

 

Med venlig hilsen

Kirstine


Svar:

Kære Kirstine

 

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende. 

Hvorvidt ens børn skal vaccineres, er særligt en vanskelig problemstilling for fraskilte forældre. Myndighederne har fornyligt meddelt, at børn mellem 5 og 11 år tilmed modtager tilbud om vaccine mod COVID-19.

Børn under 15 år kan ikke give selvstændigt samtykke til vaccination, hvorfor samtykke fra forældremyndighedsindehaveren(e) er en forudsætning. Dette skyldes, at det i medfør af forældreansvarslovens § 2, stk. 1 og sundhedslovens § 17, stk. 1, modsætningsvist, er forældremyndighedsindehaveren(e), der handler på barnets vegne. I tilfælde, hvor der er fælles forældremyndighed, indtræder såvel dig som din eksmand i jeres søns rettigheder.

I medfør af forældreansvarslovens § 3, forudsætter væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold enighed mellem forældrene, såfremt disse har fælles forældremyndighed. Idet vaccinen må anses som en væsentlig medicinsk behandling, er samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere således påkrævet. Dette stemmer overens med retspraksis, hvorefter samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere er påkrævet ved HVP-vaccinen.

I modsætning hertil følger det af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at beslutningen om, hvorvidt børn under 15 år skal vaccineres, kan træffes af den ene forældremyndighedsindehaver alene. Efter retningslinjerne, er det således ikke påkrævet, at beslutningen træffes i forening mellem forældremyndighedsindehaverne. Dette er dog næppe overensstemmende med de ovenfor anførte lovregler.

Eftersom loven går forud for retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen, kan du således ikke vaccinere din søn foruden din eksmands samtykke.

Imidlertid bliver kravet om samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere ikke håndhævet i praksis. Vaccinestederne kræver alene samtykke fra den ene forældre, hvilket giver anledning til en række problemstillinger – særligt mellem fraskilte forældremyndighedsindehavere.

Der er således tale om en praksis, som ikke stemmer overens med gældende ret. Din eksmand har et retskrav i kraft af sin forældremyndighed til at deltage i beslutningen vedrørende jeres søns eventuelle vaccinering. Begge forældremyndighedsindehavere har krav på at inddrages i så væsentlig en beslutning, hvorfor der må kræves enstemmighed. Du kan dermed ikke retligt vaccinere din søn uden samtykke fra dennes far. Noget andet er, at du i praksis har mulighed herfor.

Såfremt din eksmand ikke ønsker jeres søn vaccineret, bør han derfor lave en skriftlig indsigelse herom.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dine spørgsmål. Såfremt du har yderligere spørgsmål eller brug for er du naturligvis meget velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma.

Du kan læse flere af mine brevkasseindlæg

om familie – og arveretlige emner på min

hjemmeside:

www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater