Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan børn blive døbt uden eksmands samtykke?

Kære Monica Kromann

 

Jeg er skilt fra min eksmand, som jeg har 2 børn sammen med. Vi har fælles forældremyndighed over børnene, men børnene bor primært hos mig. 

Vores børn er ikke døbt, men det kunne jeg godt tænke mig, at de blev. Min eksmand synes ikke at børnene skal døbes, før de er store nok til selv at være med til at tage beslutningen.

Mit spørgsmål til dig er, om jeg kan få vores børn døbt uden min eksmands samtykke?

Jeg håber du vil besvare mit spørgsmål.

 

Med venlig hilsen

Gitte


Svar:

Kære Gitte

 

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Eftersom, din eksmand og dig har fælles forældremyndighed, skal I tage jer af jeres børn sammen. Det indebærer, at I skal være enige omkring væsentlige beslutninger vedrørende børnene. Væsentlige beslutninger, som I skal være enige om er beslutninger omkring:

  • Værgemål
  • Væsentlig medicinsk behandling
  • Skolevalg
  • Risikobetonet fritidsaktivitet
  • Flytning udenlands
  • Navnevalg
  • Religiøse forhold
  • Pas

Eftersom, at en barnedåb er en religiøs handling, skal din eksmand og dig være enige herom, da I har fælles forældremyndighed. Du kan altså ikke alene beslutte, at dine børn skal døbes.

Hvis en forælder derimod har forældremyndighed over sit barn alene, kan forældremyndighedsindehaveren selv beslutte, om barnet skal døbes eller ej uden den anden forælders samtykke. Forældremyndighedsindehaveren kan også selv træffe beslutninger omkring andre væsentlige beslutninger uden at inddrage den anden forælder.

Du skriver at børnene primært bor hos dig. Dette læser jeg som om, at du er bopælsforælder. Som bopælsforælder er der nogle beslutninger, du kan træffe uden din eksmands samtykke. Det er beslutninger omkring den direkte daglige omsorg, valg af daginstitution samt fritidsaktiviteter. Der er ligeledes nogle beslutninger, som din eksmand kan træffe alene som samværsforælder. Det er beslutninger, der relaterer sig til samværet – altså beslutninger omkring den direkte omsorg når børnene er hos ham. Din eksmand kan ligeledes selv træffe beslutninger om fritidsaktiviteter, når børnene er hos ham.

Kan man ændre hvem der har forældremyndigheden?  

Hvis begge parter er enige om at ændre forældremyndigheden – enten fra fællesforældremyndighed til eneforældremyndighed eller fra eneforældremyndighed til fællesforældremyndighed – kan parterne selv indgå aftale herom. Aftalen skal dog anmeldes til Statsforvaltningen på en særlig blanket. 

Hvis det ikke er muligt for parterne selv at blive enige omkring, hvem der skal have forældremyndigheden, kan parterne henvende sig til Statsforvaltningen eller til en advokat med speciale i familieret med henblik på råd og vejledning til det videre forløb. 

Jeg håber ovenstående besvarede dit spørgsmål.

 

Med venlig hilsen 

Monica Kromann

Advokat (H)

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.