Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Forældremyndighed

Hvad betyder fælles forældremyndighed? Ophør af fælles forældremyndighed Hvordan får jeg del i forældremyndigheden og hvad er mine rettigheder? Hvornår skal barnet til børnesamtale?

Har du en sag, der handler om forældremyndighed eller barnets bopæl, kan du trygt henvende dig til mit kontor. Jeg har mere end 16 års erfaring med forældremyndigheds- og bopælssager og har ført over hundrede forældremyndighedssager/bopælssager ved byret og landsret og vil derfor kunne rådgive dig kompetent igennem sagens forskellige faser.

Det er min anbefaling, at du kontakter mig fra sagens begyndelse, og inden det første møde i Familieretshuset. På den måde sikrer du, at jeg er fuldt ud orienteret fra sagens start og ikke mindst inden sagen eventuelt kommer for Familieretten. Det er min anbefaling, at du overvejer min deltagelse i det indledende vejledningsmøde hos Familieretshuset, dels fordi jeg herved også vil få et indtryk af den anden forælders syn på sagen, men ikke mindst også fordi, jeg har et særligt og indgående kendskab til, hvordan Famileretshuset arbejder med sagerne, og hvad Famileretshuset lægger vægt på, hvilket er vigtigt, hvis sagen ender i retten.

Jeg er uddannet konfliktmægler og hjælper dig også gerne med at finde en forligsmæssig løsning om bopælen eller forældremyndigheden for dine børn, hvis det er det, du mener, er det bedste for dine børn og så sagen ikke ender i retten. Er der imidlertid ingen anden udvej end en retssag, kan jeg bistå dig under hele sagens forløb, da jeg har møderet for såvel byret, landsret samt Højesteret.

Kontakt KROMANN advokatfirma på telefon 86181102 - hvis du har brug for min bistand.

 

 

 

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.