Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Bopæl

Uenige om barnets bopæl?

Har du en sag, der handler om forældremyndighed eller barnets bopæl, kan du trygt henvende dig til mit kontor. Jeg har mere end 16 års erfaring med forældremyndigheds- og bopælssager og vil derfor kunne rådgive dig kompetent igennem din sags forskellige faser.

Det er altid min anbefaling at du kontakter mig fra sagens begyndelse, og inden det første vejledende møde i Familieretshuset. På den måde sikrer du, at jeg er fuldt ud orienteret fra sagens start og ikke mindst inden sagen eventuelt kommer for retten. Det er min anbefaling, at du overvejer min deltagelse i det indledende vejledningsmøde hos Familieretshuset, dels fordi jeg herved også vil få et indtryk af den anden forælders syn på sagen, men ikke mindst også fordi, jeg har et særligt og indgående kendskab til, hvordan Familieretshuset arbejder med sagerne, og hvad Familieretshuset lægger vægt på, hvilket er særlig vigtigt, hvis sagen ender i retten. Det er Familieretten, der afgør sager vedrørende børn, hvilket er en afdeling ved domstolene.

Står du overfor en sag om dit barns bopæl, er du altid velkommen til at kontakte mig. Jeg er uddannet konfliktmægler - læs evt. mere herom under fanen meditation - og hjælper dig derfor også gerne med at finde en forligsmæssig løsning omkring bopælen eller forældremyndigheden for dine børn, hvis det er det, du mener, er det bedste for dine børn og så sagen ikke ender i retten. Men findes der ikke en anden udvej end en retssag, kan jeg bistå dig under hele sagens forløb, da jeg har møderet for såvel byret, landsret samt Højesteret.

Ring til mig på telefon 8618 1102, hvis du ønsker mere viden om, hvordan jeg kan hjælpe dig i sagen om dine børns bopæl.

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.