Cookie indstillinger
Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KontaktKROMANN advokatfirma

Er du blevet stævnet eller ønsker du at anlægge en sag?

RING8618 1102

Retssager

Er du blevet stævnet eller ønsker du selv at anlægge en retssag, så er vi de rette til at hjælpe dig. KROMANN advokatfirma har mere end 15 års erfaring med at føre retssager ved de danske domstole og med møderet for Højesteret kan vi føre din sag helt til tops i systemet.

Med os ved din side er du sikret en engageret og velforberedt advokat. Vi sørger for at alt hvad der indgår i sagen og sendes til retten og modparten er gennemarbejdet og dermed kan du være sikker på at din sag hos os er  grundigt forberedt. Vi har desuden stor erfaring med at indhente sagkyndige erklæringer fra eksempelvis Retslægerådet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, samt fra andre sagkyndige til brug for din sag.

Vi har særlig kompetence inden for retssager om mangler ved fast ejendom, børn, ægteskab, skilsmisse og bodeling, arv og dødsbobehandling samt erstatningsret.

Hvis du opfylder de økonomiske betingelser, kan du få dine advokatudgifter, retsafgift og andre udgifter dækket, til at vi fører din retssag. Dette kan enten ske gennem dit eget forsikringsselskab, Civilstyrelsen eller retten. Vi sørger for at få udarbejdet de nødvendige ansøgninger hertil. Kan det ikke lade sig gøre, skal du selv betale omkostningerne.

Kontakt os i dag på 86181102 og/eller send os en mail til kontakt@advokatkromann.dk og vi hjælper dig straks med at få sagen i den ønskede retning!

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater