Cookie indstillinger
Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan min ekskone nægte at udlevere børnene til feriesamvær?

Kære Monica Kromann

 

Min ekskone og jeg blev skilt sidste år efter flere års ægteskab. Efter skilsmissen fik min ekskone bopælsretten over vores to fælles børn, mens jeg har ifølge vores samværsaftale har ret til samvær med børnene hver anden weekend samt tre ugers sommerferiesamvær.

Min ekskone og jeg har desværre betydelige samarbejdsvanskeligheder, og min ekskone mener nu, at de tre ugers feriesamvær er ”for meget” for børnene. Jeg er derfor blevet meget bekymret for, om hun kan finde på at nægte at udlevere børnene til feriesamværet. Har min ekskone ret til dette?

Mit spørgsmål er derfor, om du kan gøre mig klogere på, hvilke muligheder jeg for at gennemføre samværet?

På forhånd mange tak.

 

Med venlig hilsen

Søren


Svar:

Kære Søren

Tak for jeres spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Som forældre har I ansvaret for at samarbejde om barnets forhold til barnets bedste. Det er derfor vigtigt, at I som forældre efterlever de aftaler, der er indgået om barnet. Det sker desværre, at den ene forælder grundet samarbejdsvanskeligheder eller uvilje nægter at udlevere børnene til samvær.

Du har som samværsforælder som udgangspunkt ret til – og krav på – det samvær, der fremgår af jeres samværsaftale. Hvis bopælsforælderen nægter udlevering og dermed ikke overholder samværsaftalen, har du mulighed for at anmode om Familierettens hjælp til at få børnene udleveret. Dette kaldes tvangsfuldbyrdelse.

Du kan anmode om Familierettens hjælp til at få barnet udleveret ved at anlægge en sag på minretssag.dk. Herefter vil Familieretten indkalde dig og den anden forælder til mødet, hvor retten vil forsøge at løse sagen ved et frivilligt forlig mellem jer som forældre. I vil begge blive hørt i sagen med henblik på at komme frem til en fælles løsning. Det kan i forbindelse med et eventuelt møde i Familieretten være en god idé at få hjælp fra en advokat med speciale i familieret, som kan hjælpe dig til mødet.

Såfremt det ikke lykkes at indgå et frivilligt forlig i sagen, kan Familieretten vælge at udstede tvangsbøder til den forælder, der ikke udleverer barnet, og i sidste ende kan Familieretten kræve, at barnet tvangsudleveret – hvilket dog kun sker meget sjældent i praksis.

 Familieretten kan desuden fastsætte erstatningssamvær, hvis en aftale eller en afgørelse om samvær ikke er blevet overholdt.

 Ovenstående gælder tillige, såfremt det er samværsforælderen, der nægter at udlevere børnene efter endt samvær.

 Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål samt gav overblik over dine muligheder for at gennemføre samværet, såfremt din ekskone nægter at udlevere børnene til feriesamvær. Såfremt du har brug for rådgivning i reglerne om tvangsfuldbyrdelse, eller såfremt du har yderligere spørgsmål, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i familie- og arveret. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for bistand i forbindelse hermed.

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretligeemner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater