Cookie indstillinger
Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Skal jeg oprette en fremtidsfuldmagt?

Kære Monica Kromann 

Min mand og jeg har for 10 år siden oprettet en generalfuldmagt til hinanden, som er underskrevet af to vitterlighedsvidner.

Mit spørgsmål er, om den dækker lige så godt som en fremtidsfuldmagt, eller om vi burde få oprettet en fremtidsfuldmagt ligeledes?

På forhånd tak for hjælpen.

Med venlig hilsen

Else


Svar:

Kære Else

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Ved både en generalfuldmagt og en fremtidsfuldmagt giver du en anden person lov og ret til at varetage dine interesser og handle på vegne af dig.

Den store forskel på de to fuldmagter er ikrafttrædelsestidspunktet. En generalfuldmagt træder i kraft fra den dag, du opretter fuldmagten, og en fremtidsfuldmagt træder først i kraft, såfremt du skulle blive alvorligt dement eller inhabil.

Dertil oprettes de to fuldmagter på forskellige måder.    

En fremtidsfuldmagt skal først oprettes, hvorefter fuldmagten skal tinglyses. Til sidst skal dokumentet underskrives hos en notar, som sikrer, at du er habil, når du underskriver. Når fremtidsfuldmagten er underskrevet hos notaren, kan det ikke betvivles.

Fremtidsfuldmagten sættes i kraft ved, at du eller de fuldmægtige anmoder Familieretshuset om igangsættelse. Herefter sættes en procedure for ikrafttræden i gang, hvor sagsbehandlingstiden som regel er et par uger fra anmodningen er indgivet.

En generalfuldmagt underskrives derimod foran to vitterlighedsvidner, hvorefter dokumentet er gyldigt. Derfor er det bedst at oprette en generalfuldmagt, hvis du har brug for hjælp her og nu, for eksempel hvis du skal på et længere udlandsophold eller bliver indlagt på hospitalet.

Udfordringen med generalfuldmagten er, at underskriften kan betvivles, idet dokumentet ikke er underskrevet foran en notar. Der er derfor ikke på samme måde som ved fremtidsfuldmagten sikkerhed for, at fuldmagtsgiver var habil, da dokumentet blev underskrevet. Pengeinstitutter stiller i nogle tilfælde tvivl om ægtheden af underskriften af generalfuldmagten – særligt i situationer, hvor den fuldmægtige ønsker at træffe store beslutninger på fuldmagtgivers vegne.

Denne usikkerhed findes ikke ved fremtidsfuldmagter, idet indholdet som nævnt først skal ind i tinglysningssystemet, underskrives digitalt med nemID, og efterfølgende påskrives hos en notar, som påser om opretteren er habil.

Det vil derfor være min anbefaling, at der oprettes en fremtidsfuldmagt, idet der ikke er samme usikkerhed forbundet hermed.

Jeg håber ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har yderligere spørgsmål eller har brug for rådgivning til oprettelse af fremtidsfuldmagter, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i arveret. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for yderligere spørgsmål.

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretlige emner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater