Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Vi er gået fra hinanden - hvor skal børnene bo?

Kære Monica Kromann

Min mand og jeg er netop gået fra hinanden. Vi har tre fælles børn, som vi har fælles forældremyndighed over.

Vi ønsker begge at skabe et godt samarbejde omkring børnene, hvorfor vi har diskuteret muligheden for at aftale ”delt bopæl”.

Vi er dog i tvivl om, hvad denne ordning nærmere indebærer.

Vi håber derfor, at du kan gøre os klogere på emnet, således at vi er i stand til at vurdere, hvorvidt beslutningen om delt bopæl er den rigtige for os.

På forhånd tak for hjælpen.

 

Med venlig hilsen

Johanne


Svar:

Kære Johanne

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Når I som forældre går fra hinanden, skal I finde ud af, hvor børnene skal bo. Såfremt du ikke er bopælsforælder, har jeres børn fortsat krav på samvær med dig, hvorefter du betegnes som ”samværsforælderen”.

Indledningsvist skal det fastslås, at spørgsmålet om forældremyndigheden er uvedkommende for behandlingen om samvær samt bopæl. Dette skyldes, at I som forældre har ansvaret for at forsørge børnene, uanset hvem der har forældremyndigheden. Idet I har fælles forældremyndighed, er du dog afskåret fra at træffe væsentlige beslutninger vedrørende barnet uden samtykke fra din eksmand.

Det har betydning for jeres retstilling som forældre, hvorvidt du er bopælsforælder eller samværsforælder. Det er bopælsforælderen, som kan træffe beslutninger vedrørende barnet på egen hånd, mens samværsforælderen kan afgøre dagligdagsspørgsmål i forbindelse med samværet.

Tidligere har ordningen vedrørende bopæl været således, at den ene forældre har været bopælsforælder, mens den anden forældre har været samværsforælder. Man var således afskåret fra at have mere end én bopælsforælder.

Imidlertid hjemler forældreansvarsloven mulighed for at indgå aftale om delt bopæl. Dette indebærer, at jeres børn kan have mere end én bopælsindehaver. Eftersom I har fælles forældremyndighed, er det en forudsætning, at i er enige herom.

 

Delt bopæl

At have delt bopæl indebærer, at begge forældre er bopælsforældre. Fremadrettet vil dette betyde, at I skal være enige om alle forhold vedrørende børnene. Det er som følge heraf en forudsætning for indgåelse af en sådan aftale, at I er samarbejdsdygtige.

I skal være opmærksomme på, at en aftale om delt bopæl ikke indebærer, at jeres børn får to folkeregisteradresser. Børnene vil fortsat kun have én folkeregisteradresse. Yderligere skal I være opmærksomme på, at ved indgåelse af en aftale om delt bopæl, så vil jeres tidligere aftaler og afgørelser om bopæl og samvær bortfalde.

En aftale om delt bopæl er en intern aftale mellem jer, og i kan derfor foretage denne aftale uden at tage kontakt til nogen myndigheder. Det indebærer også, at aftalens indgåelse ikke er forudsat af eventuelle registreringskrav eller lignende gyldighedskrav; Om den er baseret på en mundtlig eller skriftlig aftale, er derfor også underordnet.

En indgået aftale om delt bopæl er således alene af betydning i jeres interne forhold, og aftalens betingelser er helt op til jer selv. Hertil er der derfor heller ikke noget krav om, at i skal bo tæt på hinanden, eller krav til omfanget af samvær med børnene. Aftalen er kun baseret på jeres egne betingelser. Eksempler på betingelser, der kan fremsættes kan være en tidsbegrænsning på aftalen, eller at den skal være betinget af en nærmere bestemt geografisk afstand.

Aftalen kan ophøre på flere måder. Da den er betinget af enighed, så vil aftalen til enhver tid kunne ophøre, hvis blot én af forældrene meddeler dette til den anden. I et sådant tilfælde, vil I dog fortsat have delt bopæl, indtil andet aftales eller Familieretshuset har truffet afgørelse om bopælen.
Ud over dette, vil aftalen også ophøre, hvis nogen af de fastsatte betingelser bliver brudt, og yderligere når børnene fylder 18 år.

Jeg håber ovenstående besvarede jeres spørgsmål.

Såfremt I har yderligere spørgsmål, eller I har brug for anden rådgivning, er I naturligvis meget velkomne til at

kontakte KROMANN advokatfirma.

 

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretlige emner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.