Cookie indstillinger
Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvordan bestemmes det, hvem af forældrene der skal være bopælsforælder og hvad indebærer det?

Kære Monica Kromann

 

Min nevø og hans samlever, som sammen har 3 børn, ophævede for et stykke tid siden samlivet.

De indgik i den forbindelse en mundtlig aftale om, at de skulle have delt bopæl. Det forholder sig imidlertid sådan, at min nevøs samlever nu ønsker at fravige aftalen. Hun ønsker ikke at de begge skal være bopælsforældre, men kun hende.

Hvordan bestemmes det, hvem af forældrene der skal være bopælsforælder, når min nevø og hans samlever er uenige herom?

Forældrene er dog fortsat enige om en 7/7 samværsordning, altså at børnene skiftevis skal bo 7 dage hos min nevø, deres far, og 7 dage hos min nevøs tidligere samlever, deres mor. Hvordan forholder det sig i den forbindelse med de offentlige ydelser, som tilkommer bopælsforælderen? Kan min nevø få del i disse, såfremt hans tidligere samlever får tildelt bopælen, når forældrene netop har indgået aftale om, at de skal have lige meget samvær med børnene?

Jeg håber, at du vil besvare mit spørgsmål.

 

På forhånd tak!

 

Med venlig hilsen

 

Jette


Svar:

Kære Jette

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Ophæver samlevende samlivet eller ægtefæller ægteskabet og har disse samlevende/ægtefæller fælles børn, skal der tages stilling til børnenes bopæl. Her tænkes der ikke på børnenes fysiske bopæl, børnenes folkeregisteradresse, men derimod på hvem af forældrene der skal være bopælsforælder. At være bopælsforælder indebærer nemlig ikke nødvendigvis, at børnene har fysisk bopæl hos denne. Har forældrene aftalt delt bopæl, dvs. aftalt at de begge er bopælsforældre, kan børnene selvsagt ikke have folkeregisteradresse hos begge forældre, men kun hos den ene. Det der ligger i, at være bopælsforælder er, at det er denne forælder, der står for beslutninger vedrørende overordnede forhold i børnenes daglige liv, herunder hvilken institution børnene skal gå i og hvor i landet børnene skal bo. Ønsker bopælsforælderen at flytte børnene inden for landets grænser, skal samværsforælderen dog varsles herom senest seks uger i forvejen. Er kun den ene af forældrene bopælsforælder, har børnene selvfølgelig folkeregisteradresse hos denne.

Er forældrene enige om bopælsspørgsmålet, er der ingen vanskeligheder knyttet hertil. Det kan der derimod være, hvis forældrene ikke er enige. Er det tilfældet, kan forældrene starte en sag om bopæl i Familieretshuset, som så vil træffe afgørelse om netop børnenes bopæl - hvem af forældrene der skal være bopælsforælder og hvem af forældrene der skal være samværsforælder.

Som nævnt, står bopælsforælderen for en række beslutninger vedrørende overordnede forhold i børnenes daglige liv. Det er dog vigtigt at pointere, at bopælsforælderen ikke alene bestemmer over barnet. Har forældrene fælles forældremyndighed, er forældrene fælles om at træffe mere alvorlige og betydningsfulde beslutninger. Dertil kommer, at samværsforælderen kan afgøre dagligdagsrelaterede spørgsmål, når børnene er på samvær hos denne. Samværsforælderen har altså også indflydelse på de beslutninger, der skal træffes i børnenes liv.

Udover at kunne træffe de nævnte beslutninger, er bopælsforælderen også den, som har ret til støtte fra det offentlige. Bopælsforælderen får udbetalt børne- og ungeydelsen, som er et økonomisk tilskud fra staten, som alle forældre får til deres børn. På nuværende tidspunkt er det alene bopælsforælderen der modtager denne ydelse, men fra 1. januar 2022 skal udbetalingen af denne ydelse deles imellem forældre med fælles forældremyndighed. Derudover har bopælsforælderen mulighed for at søge om børnetilskud og kan få børnebidrag fra samværsforælderen, hvis denne ikke på anden vis opfylder sin forsørgelsespligt over for børnene. Har forældrene aftalt en 7/7 samværsordning, vil udgangspunktet være, at bopælsforælderen ikke har krav på børnebidrag. Det er kun bopælsforælderen der har ret til disse ydelser. Uanset om forældrene har aftalt en 7/7 ordning, kan samværsforælderen ikke (på nuværende tidpunkt) få del i disse.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål.

Såfremt du har brug for rådgivning i forbindelse med sager om forældremyndighed, bopæl og samvær, eller såfremt du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for bistand i forbindelse hermed.

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretlige emner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater