Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvordan gøres en gave til mit barnebarn til dennes særeje?

Kære Monica Kromann

 

Jeg er en ældre kvinde, som ønsker fremadrettet at give mine børn og børnebørn et årligt pengebeløb.

Jeg er i forbindelse hermed selvfølgelig interesseret i at sikre mig, at disse penge alene vil tilkomme dem.

Kan jeg som tredjemand bestemme, at sådanne gaver skal tilkomme dem som særeje? Og i så fald, hvad er så kravene hertil?

 

Tak på forhånd.

 

Med venlig hilsen

Signe


Svar:

Kære Signe

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Det følger af lov om ægtefællers økonomiske forhold § 23, at arvelader og gavegiver stort set kan træffe samme bestemmelser om særeje, som ægtefæller.

Der gælder dog visse formkrav, hvis du ønsker at give beløbet som forskud på arv. I så fald er det en gyldighedsbetingelse for særejet, at det fremgår af dit testamente, at beløbene skal tilkomme modtagerne som deres særeje.

Såfremt du blot ønsker at give en gave, gælder der som udgangspunkt ikke nogen formkrav til gyldigheden. Det skal dog bemærkes, at det skal bestemmes senest på tidspunktet for gaveoverdragelsen, at gaven skal tilhøre modtageren som særeje. Bestemmes dette efterfølgende, er det tredjemandsbestemte særeje således ikke gyldigt.

Eftersom, der ud over tidspunktet for stiftelsen af særejet, ikke gælder nogen krav til et tredjemandsbestemt særeje, er særejet principielt gyldigt blot ved mundtlig meddelelse til overdrageren.

Det kan dog være forbundet med betydelige bevismæssige vanskeligheder udelukkende at have fået en mundtlig tilkendegivelse herom. Ønsker man at give en gave som skal tilhøre modtageren som dennes særeje, bør man således oprette et gavebrev.

Gavebrevet skal fungere som dokumentation for, at det givne rent faktisk er en gave, og at der er truffet bestemmelse om særeje.

Laves der ikke bestemmelse om særeje i forbindelse med gave eller arv, vil pengebeløbet indgå i ægtefællernes delingsformue, og vil derfor blive delt mellem ægtefællerne både ved eventuel separation eller skilsmisse samt ved død medmindre at ægtefællerne har bestemt andet i en ægtepagt

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har brug for rådgivning eller har yderligere spørgsmål i forbindelse med tredjemandsbestemt særeje herunder behov for bistand til at udforme et gavebrev, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i familieret. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for bistand i forbindelse hermed.

 

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretligeemner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.