Cookie indstillinger
Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan jeg overdrage min andel af sommerhuset til mine børn?

Kære Monica Kromann

Jeg har et sommerhus sammen med mine tre piger. Vi ejer hver en 1/4 del af huset.

Jeg har nu et ønske om at ville forære pigerne min 1/4 del af sommerhuset som gave.

Sommerhuset har en ejendomsværdi på kr. 600.000. Det er så kr. 150.000 til hver. Når de får min del, til deling, så får de kr. 50.000. Det er inden for det beløb, som jeg må forære mine børn om året.

Mit spørgsmål er, om der er noget, som jeg skal være opmærksom på i forbindelse med overdragelsen af sommerhuset?

Med venlig hilsen

Aase


Svar:

Kære Aase

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Når du skal overdrage dit sommerhus til dine døtre, har du lov til at sælge din andel af sommerhuset til en lavere pris, end hvis du sælger sommerhuset til andre.

Hvis man overdrager sit sommerhus i gave til sine børn, skal de normalt betale en gaveafgift svarende til 15% af gavens værdi til staten.

Dog kan forældre hvert år afgiftsfrit forære deres børn en gave, og i 2020 er beløbsgrænsen kr. 67.100.

Når du skal sælge din andel af sommerhuset til dine døtre, accepterer Skattestyrelsen, at du kan overdrage det til en favorable pris.

Du kan overdrage sommerhuset til den nyeste offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15%, medmindre I forinden har haft en ejendomsmægler ude og vurdere ejendommen. Dette fremgår af værdiansættelsescirkulæret fra d. 17.11.1982.

Du oplyser, at sommerhuset har en ejendomsværdi på kr. 600.000. Hvis vi fratrækker 15% kan du således overdrage sommerhuset til dine døtre for kr. 127.500. Det svarer til en gave på kr. 42.500 til hver af dine døtre. Dine døtre skal således ikke betale 15% af gavens værdi i gaveafgift til staten, da gavens værdi er under kr. 67.100.

I forbindelsen med overdragelsen skal der oprettes en overdragelsesaftale, hvor du overgiver ejendomsretten til sommerhuset til dine døtre. Denne overdragelsesaftale skal tinglyses, og I skal i den forbindelse betale en tinglysningsafgift til staten.

Du kan med fordel oprette et gavebrev til denne døtre, som dokumentation for, at du har givet dem en større gave. Gavebrevet skal ikke tinglyses, men skal angive gavens beløb og eventuelle vilkår, der er forbundet med modtagelsen af gaven.

Desuden er det i forbindelse med en sommerhusoverdragelse en god idé at oprette en samejeroverenskomst, da dine døtre kommer til at eje sommerhuset i fællesskab. 

En samejeoverenskomst er med til at regulere hvorvidt dine døtre må sælge eller pantsætte deres andel af sommerhuset, hvordan fordelingen af udgifterne skal være, og hvordan brugsretten til sommerhuset skal fordeles mellem dem.

Jeg håber ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har yderligere spørgsmål eller brug for rådgivning til oprettelse af en overdragelsesaftale, gavebreve samt en samejeoverenskomst, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for yderligere spørgsmål.

Det er desuden muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretlige emner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater