Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvorfor får jeg ikke løn under lærerkonflikten?

Kære Monica Kromann

Som konfliktramt skolelærer får jeg ingen løn fra kommunen, men konfliktstøtte fra fagforeningen. Denne støtte skal betales tilbage senere. Er det juridisk i orden, at min arbejdsgiver forbyder mig at arbejde og derfor ikke udbetaler løn i denne periode?

Med venlig hilsen

Læreren


Svar:

Kære Læreren.

Mange tak for din e-mail og dit meget relevante spørgsmål. Det er i dagspressen udtømmende beskrevet, hvorledes lærerne ikke får udbetalt løn under den igangværende lockout, og i stedet kan låne kr. 825 om dagen af Lærerforeningen, som kompensation for ikke udbetalt løn. Jeg må desværre skuffe dig med, at det er i overensstemmelse med reglerne, når lærerne ikke får udbetalt løn under konflikten.

Ved en lockout som den igangværende ophæves ansættelsesforholdet midlertidigt for de medlemmer, som omfattes af konflikten, hvilket betyder, at alle rettigheder og forpligtelser, der følger af ansættelsesforholdet suspenderes midlertidigt. Dette betyder blandt andet, at kommunernes pligt til at udbetale løn bortfalder.

Kommunernes Landsforenings ret til at lockoute lærerne følger af hovedaftalen, der er indgået mellem Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation, hvor retten til lockout/strejke mv. ankerkendes af parterne. En sådan hovedaftale er en del af den såkaldte ”Danske Model”, hvor frivillige aftaler indgås mellem arbejdsmarkedets parter, i denne situation henholdsvis Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening.

Du kan finde yderligere informationer på både Danmarks Lærerforenings og Kommunernes Landsforenings hjemmesider, henholdsvis www.dlf.dk, og www.kl.dk.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.