Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvem får forældremyndigheden over vores datter, hvis jeg dør?

Kære Monica Kromann

 

Jeg har et spørgsmål vedrørende forældremyndighed, som jeg håber, at du vil besvare i din juridiske brevkasse.

Jeg har en datter fra et tidligere forhold, der ikke har haft kontakt til sin far i en længere periode. Jeg ønsker derfor ikke, at min datters far skal have forældremyndigheden over mit barn, hvis jeg dør, forinden mit barn er myndig.

Hvordan kan jeg sikre, at min nuværende samlever og far til min datters søskende får tillagt forældremyndigheden over min datter?

 

Med venlig hilsen

En mor

Svar:

Kære mor

 

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

 

Du kan oprette et såkaldt børnetestamente. Et børnetestamente er en erklæring, hvori du giver udtryk for, hvem du anser for bedst egnet til at overtage forældremyndigheden over din datter i tilfælde af, at du selv dør, inden barnet fylder 18 år.

Da ingen af os ved, hvornår vi skal herfra, er det vigtigt, at du tilkendegiver, hvem du anser for bedst egnet til at sørge for din datters videre pleje og opdragelse i tilfælde af din død.

I et børnetestamente kan du som nævnt give udtryk for, hvem du anser for bedst egnet til at sørge for din datters pleje og opdragelse. Du kan derfor indsætte din nuværende samlever, som bedst egnet til at sørge for din datters pleje og omsorg. Du bør i børnetestamentet anføre hvorfor, du mener, at din nuværende samlever og ikke din datters biologiske fader er bedst egnet til at få forældremyndigheden.

Du kan tillige anføre andre personer, som du ønsker skal tillægges forældremyndigheden over din datter, hvis din samlever skulle dø før dig, eller hvis du og din samlever skulle afgå ved døden samtidigt.

Du skal ligeledes i børnetestamentet anføre, at selv om din datters far har en fortrinsstilling til at bevare eller få tillagt forældremyndigheden, så vil du ikke anse dette for at være til bedste for jeres datter. Du bør i børnetestamentet anføre en begrundelse for, at Statsforvaltningen bør tilsidesætte din datters fars fortrinsstilling. Du kan eksempelvis anføre som begrundelse, at din datters far ikke har haft kontakt til jeres datter i en længere periode, og at det er din datters fars eget valg, at han ikke har haft kontakt med hende, vel at mærke naturligvis kun hvis dette er tilfældet.

 

Rent juridisk stilles der ingen krav om, at et børnetestamente skal oprettes på en bestemt måde. Du kan derfor nedskrive din tilkendegivelse på et stykke almindeligt papir, som du daterer og underskriver. Derefter er dokumentet gyldigt. Det er dog min anbefaling, at du kontakter en advokat med speciale i familieret, som kan være dig behjælpelig med at udarbejde børnetestamentet, således at du er sikker på at du ikke overser noget i forbindelse med oprettelsen af børnetestamentet.

Børnetestamentet bør opbevares et sted, hvor det bliver fundet i tilfælde af din død. Du bør ligeledes udlevere en kopi til din samlever og eventuelle andre personer, du ønsker at indsætte i børnetestamentet, og anmode de pågældende personer om i tilfælde af din død straks at sende kopien i et anbefalet brev til Statsforvaltningen.

Det er dog min anbefaling, at du indskriver din tilkendegivelse i et egentligt testamente, som du underskriver foran notaren, og som notarialvæsenet opbevarer en kopi af. Notarialvæsenet vil således i tilfælde af din død fremsende kopien til Statsforvaltningen, således at du er sikker på, at din tilkendegivelse bliver fremsendt til Statsforvaltningen i tilfælde af din død.

Statsforvaltningen skal træffe en afgørelse ud fra en konkret vurdering af, hvad der er bedst for din datter.

Fortryder du senere din tilkendegivelse, kan du frit tilbagekalde dette. Har du skrevet børnetestamentet på et stykke almindeligt papir, kan du tilbagekalde det ved at rive papiret i stykker, og efterfølgende skrive en ny erklæring med andre navngivne ønsker. Fremgår din tilkendegivelse af et notartestamente, bør du tilbagekalde testamentet og oprette et nyt notartestamente, idet notarialvæsenet opbevarer en kopi af originalen.

Jeg håber, at dette var svar på dit spørgsmål. Såfremt du ønsker yderligere vejledning, vil jeg råde dig til at kontakte en advokat med speciale i familieret. Du kan læse mere om familieretlige emner i min brevkasse på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse, herunder vedrørende oprettelse af et børnetestamente.

 

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater