Cookie indstillinger
Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvem får forældremyndigheden over mine børn, hvis jeg dør, før de bliver 18 år?

Kære Monica Kromann

Jeg er alene mor til to piger på henholdsvis 8 år og 10 år. Pigernes far døde desværre for et par år siden grundet sygdom.

Jeg er nu kommet til at tænke på, hvem der får forældremyndigheden over mine børn, hvis jeg mod forventning skulle dø før de bliver 18 år.

Jeg har et meget nært vennepar, som jeg ønsker mine piger skal vokse op hos, hvis jeg afgår ved døden før de bliver myndige. Er dette muligt?

Jeg håber du vil besvare mit spørgsmål. 

På forhånd tak.

 

Med venlig hilsen

Louise


Svar:

Kære Louise,

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

I henhold til Forældreansvarslovens § 16, kan forældremyndighedsindehaveren tilkendegive, hvem der i tilfælde af forældremyndighedsindehaverens død bør få forældremyndigheden over børnene.

En tilkendegivelse i henhold til Forældreansvarslovens § 16 kaldes i daglig tale for et børnetestamente.

Et børnetestamente er en erklæring, hvori du har mulighed for at give udtryk for, hvem du synes er bedst egnet til at passe på dine børn i tilfælde af, at du skulle afgå ved døden inden børnene bliver myndige.  Du kan i børnetestamentet fremsætte ønske om, at forældremyndigheden skal tildeles en enkeltperson eller et ægtepar, som du/dine børn har en nær relation til.

Der stilles rent juridisk ikke krav til, hvordan børnetestamentet skal oprettes. Du kan i princippet selv udfærdige et dokument med dine ønsker, som du efterfølgende daterer og underskriver.

Det er også muligt, at du skriver din tilkendegivelse i et egentligt testamente, som underskrives for notaren.

Det er min anbefaling, at du nedskriver dine ønsker i et egentligt testamente, der underskrives for notaren, da en kopi af testamentet herved opbevares i notarialkontorets arkiv. Testamentets bestemmelser kommer dermed automatisk frem efter din død, hvorved det sikres, at Familieretshuset får kendskab til dine ønsker, for så vidt angår børnetestamentet.

Herudover kan det også være en fordel, at lade børnetestamentet indgå som del af et notartestamente, da du dermed også har mulighed for at bestemme, at de der skal tage sig af dit barn, skal arve et vist beløb.

Jeg håber at ovenstående besvarede dit spørgsmål.

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretlige problemstillinger på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk.

  

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater