Cookie indstillinger
Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan jeg gøre min søn arveløs?

Kære Monica Kromann

 

Jeg har et spørgsmål til din juridiske brevkasse.

Jeg skriver til dig, da jeg igennem lang tid har haft konflikter med min søn. Vi har ikke haft kommunikation i flere år, hvorfor jeg ønsker at undersøge mulighederne for at gøre ham arveløs.

Min mand mener, at dette kan lade sig gøre gennem oprettelse af testamente. Er dette korrekt forstået? Min søn er født i ægteskab.

 

Jeg håber, at du vil besvare mit spørgsmål i din brevkasse.

 

På forhånd mange tak.

 

Med venlig hilsen

Ulla


Svar:

Kære Ulla

 

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende. 

 

Indledningsvist skal jeg pointere, at det er uden arveretlig relevans, hvorvidt din søn er født i eller uden for ægteskabet. Afdødes livsarvinger arver på lige fod, hvad enten de er født i eller uden for ægteskab.

 

Arveloven opstiller udgangspunktet for arvens fordeling. Denne fordeling kan -  med visse undtagelser- fraviges ved oprettelse af testamente.

 

Det er efter arveloven afgørende at sondre mellem personer som udgør arvelade/afdødes legale arvinger, og personer som udgør arveladers tvangsarvinger.

 

En legal arving er personer, hvis arveret er betinget af, at arvelader ikke har disponeret over arven på en sådan måde, at de legale arvinger er arveløse. Denne persongruppe har derfor alene krav på arven, såfremt arvelader ikke ved testamente har disponeret over formuen på anden vis. Har arvelader eksempelvis ved testamente begunstiger tredjemand, sker dette på de legale arvingers bekostning.

 

De legale arvingers ret til arv er ligeledes betinget af, at de står først i arverækken. Den legale arverække indebærer, at afdødes søskende – trods de er legale arvinger -  alene tager del i arven, såfremt afdødes forældre tilmed er afgået ved døden, jf. arvelovens § 2.

 

Retsstillingen for såkaldte tvangsarvinger er imidlertid en anden. Tvangsarvinger er er persongruppe, som med hjemmel i arveloven har en legal arveret. Tvangsarvinger kan med andre ord ikke gøres arveløse, da de har et retskrav på en andel afdødes formue. Arveretten kan ikke fratages ved oprettelse af testamente.

 

Tvangsarvinger udgøres af din ægtefælle samt dine livsarvinger, herunder dine børn. Din søn kan dermed ikke gøres arveløs. På trods heraf, er det dog muligt at begrænse din søns arvelod. Arvelodden kan dog maksimalt begrænses til tvangsarven.

 

Ved testamente kan du disponere over den såkaldte friarv, som udgør ¾ af den samlet formue. Derimod kan der ikke disponeres over tvangsarven på ¼. Ved oprettelse af et testamente, har du således mulighed for at disponere over 75 procent af den samlede formue.

 

Tvangsarven skal deles mellem samtlige tvangsarvinger. Det samlede beløb afhænger dermed af, hvorvidt du har flere børn. Tvangsarven fordeles således, at halvdelen går til længstlevende ægtefælle, mens den resterende halvdel fordeles ligeligt mellem dine børn.

 

Tvangsarven udgør samlet 25 procent af den efterladte formue, hvoraf din ægtefælle er berettiget til 12,5 procent. Den resterende del af tvangsarven på 12,5 procent fordeles mellem børnene. Skulle tvangsarven overstige beløbsgrænsen som anno 2021 er 1.350.000 kr., kan denne tvangsarven tilmed beløbsmæssigt afgrænses.

 

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har yderligere spørgsmål eller brug for rådgivning, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i arveret. Du er naturligvis også meget velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma.

 

Du kan læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretlige emner på min hjemmeside:

www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater