Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvad indgår i delingen ved skifte af uskiftet bo i længstlevende ægtefælles levende live?

Kære Monica

'
Min afdøde mand og jeg har 5 børn
tilsammen. Vi har ingen fælles børn. Vi har
skrevet et testamente, hvorefter børnene
arver på lige fod efter min død. Min afdødes
mands børn har skrevet under på, at jeg kan
sidde i uskiftet bo.
Mit spørgsmål er følgende: Hvis jeg vil
skifte med min mands børn, hvad indgår da
i skiftet? Jeg er usikker på, hvorvidt mine
hævede og ikke-hævede pensioner indgår i
delingen. Jeg er desuden usikker på,
hvorvidt løn, som jeg har optjent efter min
mands død, indgår i delingen.
På forhånd tak.


Med venlig hilsen


Beth

Svar:

Kære Beth


Tak for dit spørgsmål til min juridiske
brevkasse, som jeg vil besvare i det
følgende.
Du er, som længstlevende ægtefælle, på
ethvert tidspunkt berettiget til at skifte det
uskiftede bo med en eller flere livsarvinger.
Dette følger af arvelovens § 26, stk. 1.
Hvis det uskiftede bo skal skiftes i
længstlevendes levende live, det vil sige
inden længstlevende ægtefælles død, enten
grundet en foreliggende begæring herom
eller indgåelse af nyt ægteskab, skal boet
deles på grundlag af boets størrelse på
skiftets tidspunkt, dvs. uanset om formuen
er større eller mindre end på tidspunktet for
førstafdødes død. Dette betyder, at den løn,
som du har tjent efter din mands død, indgår
i boet ved delingen, og kan derfor ikke
holdes særskilt jf. arvelovens § 14.
Ligeledes indgår alle de aktiver, du og din
nu afdøde mand ejede sammen som
fælleseje under jeres ægteskab, idet du har
overtaget rådigheden over boet og dermed
også din afdøde mands formue.
Det følger af arvelovens § 23, stk. 2, at
livsforsikringer, pensionsydelser og
lignende ydelser, der tilfalder den
længstlevende ægtefælle efter førstafdødes
død, ikke indgår i det uskiftede bo ved skifte
af boet i længstlevende ægtefælles levende
live, såfremt disse ikke er forbrugt. Det
samme gælder for de ratepensioner der
løbende bliver udbetalt til længstlevende
ægtefælle efter førstafdøde ægtefælle.
Ligeledes gælder det for længstlevende
ægtefælles egne livsforsikringsordninger og
pensionsrettigheder, at disse ej heller skal
indgå i det uskiftede bo ved skifte af boet i
længstlevende ægtefælles levende live jf.
arvelovens § 23, stk. 3.
Hvad angår selve delingen af det uskiftede
bo i længstlevendes levende live, deles boet
først (fiktivt) med halvdelen til hver
ægtefælle, som betegnes henholdsvis arv
for så vidt angår førstafdøde ægtefælles
halvdel og boslod for så vidt angår
længstlevende ægtefælles halvdel. Herefter
beregnes arv til længstlevende ægtefælle på
halvdelen af arven efter førstafdøde
ægtefælle, hvorfor længstlevende ægtefælle
får 3/4 af det samlede uskiftede bo – 2/4 af
boet som boslod og 1/4 af boet som arv efter
førstafdøde ægtefælle. Førstafdøde
ægtefælles livsarvinger får således alene 1/4
af det samlede uskiftede bo til deling. Andre
delingsregler kan dog gælde, såfremt
ægtefællerne har oprettet testamente. De
nævnte delingsregler er de regler, der følger
af arveloven, og er således udgangspunktet,
såfremt testamente ikke foreligger og
afdøde efterlader sig både ægtefælle og
børn.
Jeg håber, at ovenstående besvarede dit
spørgsmål. 


Med venlig hilsen


Monica Kromann
Advokat (H)
mk@advokatkromann.dk

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater