Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Samlevendes pension og forsikring ved dødsfald

Kære Monica Kromann.

Jeg står i den sørgelige situation, at min samlever gik bort for nylig. Udover sorgen som dette har medført, er min situation nu blevet yderligere vanskeliggjort på grund af komplikationer ved skiftet efter min nu afdøde samlever. Situationen er den, at min samlever havde en række pensioner og forsikringer, og jeg ikke er den begunstigede i forsikringerne. Vi underskrev begge for år tilbage et udvidet samlevertestamente, hvoraf det fremgår, at vi skal arve hinanden som ægtefæller. Kan det virkelig passe, at jeg som samlever må acceptere, at disse penge udbetales til andre? Indgår de slet ikke i boet? Jeg håber du kan hjælpe.

Med venlig hilsen

Thøger


Svar:

Kære Thøger.

Det er ikke ubetydelige beløb der fordeles efter afdøde via forsikrings- og pensionsordninger, der rent faktisk overstiger beløbet der fordeles til arvinger efter arvelovgivningen. Det korte svar på dine spørgsmål er, at du må acceptere, at du ikke får forsikringspengene udbetalt, og at forsikrings- og pensionsordningerne som udgangspunkt ikke indgår i boet. Reglerne for fordelingen af forsikringsmidler findes i forsikringsaftaleloven, mens et tilsvarende og parallelt regelsæt for pensionsordninger findes i pensionsopsparingsloven.

Din afdøde samlever havde indsat en begunstiget i sine forsikringer, hvilket er fuldt ud lovligt efter forsikringsaftalelovens § 102. Det fremgår tillige af denne bestemmelse, at forsikringssummen ikke indgår i boet, da den betales direkte til den begunstigede. Medmindre din samlever havde gjort sin begunstigelse uigenkaldelig, kunne hun løbende have ændret, hvem forsikringerne skulle begunstige, hvorfor det altså var hendes mening, at det ikke skulle være dig. Det kan selvfølgelig også være en forglemmelse, hvilket dog ikke ændrer på, at udbetalingen fra forsikringen ikke tilfalder dig.

Din samlever havde netop valgt at indsætte en anden begunstiget end dig i sine forsikringer. Ofte vil den begunstigede i en forsikring være ”min ægtefælle”, ”mine børn”, ”mine arvinger” eller ”mine nærmeste pårørende”. Skulle der være tvivl om fortolkningen af disse standard-begunstigede, anvendes forsikringsaftalelovens § 105.

Havde din samlever indsat ”nærmeste pårørende” som den begunstigede, skulle forsikringssummerne udbetales til dig. Dette fremgår af forsikringsaftalelovens § 105a, som fastslår at en forsikringstagers nærmeste pårørende anses som værende dennes ægtefælle eller samlever. I overensstemmelse med lovgivningen på det familie- og arveretlige område, skal en samlever dog have boet 2 år på samme adresse som forsikringstageren, eller vente barn med denne, før ovenstående er gældende.

Hvis en række betingelser er opfyldt, er der mulighed for at gøre indsigelse mod udbetalingen af forsikringssummen til den begunstigede, jf. forsikringsaftalelovens § 104. Hvis indsættelsen af en begunstiget er urimelig overfor forsikringstagerens ægtefælle eller livarving, kan disse nemlig ved dom få forsikringssummen udbetalt helt eller delvist. En samlever kan desværre ikke sidestilles med en ægtefælle i dette tilfælde, hvorfor du ikke har mulighed for at anlægge sag med påstand om udbetaling af forsikringssummen. Du burde tillige have fået vejledning af Skifteretten omkring indholdet af forsikringsaftalelovens § 104, hvis du havde mulighed for at gøre indgreb i forsikringsudbetalingerne til de begunstigede.

Ud fra din beskrivelse af omstændighederne, må du således desværre acceptere, at du ikke får del i forsikringssummerne efter din samlever. Jeg ved ikke, om din samlever blot har glemt at ændre begunstigelserne, men er det et bevidst valg din samlever har foretaget, skal hendes ønsker naturligvis respekteres. Problemer ved arv og skifte opstår desværre ofte, og det kan være svært at løse disse praktiske problemer samtidig med, at man er opfyldt af sorg.

Ovenstående er ikke en udførlig gennemgang af reglerne om forsikrings- og pensionsordninger i forbindelse med arv og skifte, hvorfor jeg vil anbefale, at læsere, der møder problemer med ovenstående, kontakter en advokat. Ikke mindst hvis Skifteretten vejleder om, at det er muligt at gøre indgreb i en forsikringsudbetaling.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.