Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Flyrejse kostede en dags ferie

Kære Monica Kromann,

Nu nærmer sommerferien sig og vores familie skal på ferie i det sydlige Europa, hvilket vi ser meget frem til. I den forbindelse har vi nogle spørgsmål, som vi håber, at du vil svare på.

Sidste år skulle vi nemlig også på ferie sydpå, men vi oplevede desværre, at vores fly var forsinket, og det resulterede i, at vi først ankom til rejsemålet en dag senere end vi havde planlagt. Det var til stor irritation, men vi fik alligevel aldrig rigtig gjort noget ved det, da vi kom hjem.

Vi er godt klar over, at der er begrænset, som vi kan gøre for at undgå forsinkelser i år og generelt, men vi ønsker dog at vide, hvad vi har af rettigheder og muligheder, hvis vi skulle være så uheldige, at vores fly også denne gang bliver forsinket. Har vi krav på en kompensation? Og er det i så fald af flyselskabet eller rejsearrangøren?

Tak på forhånd!

Med venlig hilsen

Læserne

Svar:

Kære Læsere,

Tak for jeres henvendelse og jeres udmærkede spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Et forsinket, overbooket eller aflyst fly kan være en frustrerende start på ferien og rejsen, og det forekommer desværre ikke så sjældent, at et fly er forsinket, overbooket eller aflyst. Efter de gældende EU-regler kan man dog som flypassager have ret til økonomisk kompensation, såfremt dette er tilfældet. Reglerne herom findes i en EU-forordning fra 2004. Forordningen giver efter sin ordlyd ret til økonomisk kompensation ved et aflyst eller overbooket fly (hvor boarding af flyet nægtes), medens flyforsinkelser alene giver ret til forplejning og om nødvendigt indkvartering. I retspraksis sidestilles længere flyforsinkelser (mere end 3 timer forsinket ankomst til endeligt bestemmelsessted) dog med et aflyst/overbooket fly, således at flypassagerer også i disse tilfælde kan være berettiget til en økonomisk kompensation.

Det er i alle tilfælde en forudsætning for kompensationsretten, at der er tale om en flyrejse fra eller til et EU-medlemsland (samt Schweiz, Norge og Island) eller, at flyrejsen er foretaget med et EU- flyselskab, når flyrejsen er foretaget uden for EU. Det er herudover en forudsætning for kompensationsretten, at man er tjekket ind rettidigt og er i besiddelse af en gyldig flybillet.

Størrelsen af kompensationen afhænger blandt andet af rejsens længde (altså afstanden mellem afrejsestedet og det endelige bestemmelsessted), hvornår man modtager besked om aflysningen, overbookingen eller forsinkelsen samt, hvornår man ankommer til det endelige bestemmelsessted.

Kompensationen udgør:

  1. 250 EUR for alle flyvninger på højst 1500 km,

  2. 400 EUR for alle flyvninger inden for EU på mere end 1500 km, og for alle andre flyvninger på mellem 1500 og 3500 km, og

  3. 600 EUR for alle flyvninger, der ikke falder ind under a) eller b).

Ved omlægninger af rejsen, der medfører en forsinket ankomst til det endelige bestemmelsessted på højst 2, 3 eller 4 timer afhængig af rejsens længde, kan kompensation dog nedsættes med 50%.

Kompensationsretten ved aflysninger og forsinkelser forudsætter, at aflysningen henholdsvis forsinkelsen ikke skyldes usædvanlige omstændigheder/force majeure som flyselskabet ikke kunne have forudset eller have undgået ved at udvise rettidig omhu. Usædvanlige omstændigheder er typisk strejke, krig, terror eller vejrforhold, medens tekniske fejl på flyvemaskinen i retspraksis ikke anses for værende usædvanlige omstændigheder.

Såfremt man er berettiget til kompensation, er det flyselskabet, der skal udbetale kompensationen, og man har i så fald krav på at få kompensationsbeløbet udbetalt kontant, ved bankoverførsel eller check. Flyselskabet kan derfor alene udbetale kompensationsbeløbet i form af eksempelvis et tilgodebevis efter nærmere aftale med passageren.

Ved kompensationsberettigende ændringer i rejsen skal flyselskabet orientere passagererne om deres muligheder for at klage og at ansøge om kompensation. Flypassageren skal herefter inden for rimelig tid efter rejsen indsende en skriftlig klage til flyselskabet med en beskrivelse af forløbet. Såfremt flyselskabet afviser at udbetale en kompensation eller ikke svarer inden for rimelig tid, kan sagen indbringes for Trafikstyrelsen. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at Trafikstyrelsen siden den 1. januar 2014 har haft kompetence til at træffe bindende afgørelser i sager om overtrædelse af ovenstående EU-forordning. Endelig kan sagen indbringes for retten, såfremt man ikke får medhold ved Trafikstyrelsen.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret jeres spørgsmål, og jeg ønsker jer en god ferie.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater