Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvor meget feriesamvær har jeg som far ret til?

Kære Monica Kromann

Min ekskæreste og jeg er for nylig gået fra hinanden, og vi har sammen to børn på 7 og 10 år. Vi har fælles forældremyndighed over børnene.

I forbindelse med vores samlivsophævelse har vi selv udarbejdet en skriftlig samværsaftale, hvorefter børnene har bopæl hos min ekskæreste, og jeg har samvær med børnene hver anden weekend.

Vi er nu blevet uenige om samværet for sommerferien. Vi har i vores aftale ikke skrevet noget om feriesamvær, men da vores børn går i skole og har 6 ugers sommerferie, mener jeg, at vi bør dele ferien lige mellem os, således at vi hver især har tre ugers sommerferie med børnene. Dette er min ekskæreste ikke enig i.

Mit spørgsmål er derfor: Hvad siger lovgivningen om feriesamvær? Hvor meget feriesamvær har jeg som far ret til, når vi ikke har indgået en aftale om samværet for ferier og helligdage?

På forhånd mange tak for dit svar.

Med venlig hilsen

Marcus


Svar:

Kære Marcus

Tak for jeres spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Udgangspunktet er, at I selv skal blive enige om samværets omfang i ferie og helligdage.

Du oplyser, at jeres samværsaftale ikke regulerer spørgsmålet om feriesamvær. Udgangspunktet i lovgivningen er, at hvis der ikke er aftale eller afgørelse om feriesamvær, har samværsforælderen ikke ret til feriesamvær. Der er således ikke en paragraf i lovgivningen, der fastsætter en ”standard” for feriesamvær for, da dette afhænger af en konkret vurdering af bl.a. barnets alder, modenhed, tilknytning til samværsforældreren med videre.

Hvis I kan blive enige om feriesamvær, er det min klare anbefaling, at I skriver jeres aftale om feriesamvær i samværsaftalen. I kan rette henvendelse til en advokat i forbindelse med udarbejdelsen af samværsaftalen.

Hvis I ikke kan blive enige om, hvordan ferierne og helligdagene skal fordeles mellem jer, kan Familieretshuset træffe en afgørelse om feriesamvær. Såfremt I ikke kan blive enige, bør I derfor rette henvendelse til Familieretshuset, som vil træffe en afgørelse ud fra, hvad der er bedst for barnet.

Bopælsforælderen kan melde ferie inden for de almindelige ferie- og helligdagsperioder, selvom det går ud over samværsforælderens samvær. Når der ikke er en aftale eller afgørelse om feriesamvær, kan bopælsforælderen vælge at melde ferie i denne periode, uden at samværsforælderen kan stille noget op. Dette gælder dog kun inden for almindelige ferie- og helligdagsperioder, dvs. de perioder, som vi kender fra skoleferieåret herunder efterårs-, jule-, vinter- samt påske- og skolesommerferie.

Bopælsforælderen må dog ikke placere ferie med barnet uden for almindelige ferie- og helligdagsperioder, hvis det går ud over barnets samvær med den anden forælder, medmindre forældrene selv aftaler det, eller Familieretshuset giver tilladelse hertil.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål, og at I som forældre i fællesskab kan finde frem til en løsning. Såfremt du har brug for rådgivning i forbindelse med feriesamvær , eller såfremt du har yderligere spørgsmål, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i familieret. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for bistand i forbindelse hermed.

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretligeemner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.