Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Skal min erstatning ligedeles ved skilsmisse?

Kære Monica Kromann

 

Min kone og jeg har besluttet at gå hvert til sit efter 26 års ægteskab. Vi er klar over at vores formuer skal deles, men vi er i tvivl om, hvad der indgår i vores formuer.

For 4 år siden var jeg i en arbejdsulykke, hvor jeg mistede min venstre arm. I den forbindelse fik jeg erstatning for varigt mén og erhvervsevnetab samt tabt arbejdsfortjeneste for den periode jeg var sygemeldt.

Kan jeg friholde mine erstatninger fra delingen?

 

Med venlig hilsen 

Kim


Svar:

Kære Kim,

 

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Det er rigtigt forstået, at jeres formuer skal deles lige ved skilsmisse med mindre andet er aftalt i en ægtepagt. Dog er der en række aktiver, der kan friholdes fra deling. Dette gælder eksempelvis aktiver, som er særeje, visse personlige brugsgenstande, rimelige pensionsopsparinger og visse personlige erstatninger.

Erstatningen for varigt mén og erstatningen for erhvervsevnetab kan friholdes fra deling i det omfang, beløbet er i behold. Hvis du har haft pengene fra erstatningen på en separat konto, vil du således kunne friholde det, der er tilbage, fra deling.

Det modtagne kan også være i behold, hvis du har brugt pengene til at købe bil, hus eller lignende. I det tilfælde vil genstanden være et surrogat for erstatningen, og pågældende genstand vil kunne friholdes fra deling.

Er erstatningen brugt til at afbetale en gæld, der ellers ville skulle fradrages delingsformuen, anses erstatningssummen også som værende i behold.

Hvis du derimod har sat erstatningen ind på en lønkonto, som dagligt bruges til indkøb, regninger og lignende, vil erstatningen anses som værende forbrugt. Dette skyldes, at man ikke kan skelne mellem delingsformuemidlerne og erstatningssummen, og man derfor ikke definitivt kan afgøre, om det er delingsformuemidlerne eller erstatningssummen, der er brugt til forbrug. I det tilfælde vil erstatningssummen ikke kunne friholdes fra deling.

Erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste kan ikke friholdes fra deling. Dette skyldes, at erstatningen dækker den løn du burde havde modtaget i perioden. Da lønnen under alle omstændigheder skulle have været med i delingen, vil erstatningen for lønnen også være det.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har yderligere spørgsmål eller behov for hjælp til bodeling, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for yderligere rådgivning.

Du kan læse flere brevkasseindlæg om familie- og arveretlige problemstillinger på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.