Cookie indstillinger
Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Bortfalder min fremtidsfuldmagt automatisk ved skilsmisse?

Kære Monica Kromann


Jeg har et spørgsmål til din juridiske
brevkasse.


Jeg har længe gået og overvejet, om jeg
burde oprette en fremtidsfuldmagt. Jeg
ønsker som udgangspunkt, at min
ægtefælle skal varetage mine anliggender,
hvis jeg en dag ikke længere selv er i stand
til det.


I den forbindelse har jeg et spørgsmål:
Hvis jeg opretter en fremtidsfuldmagt, og
indsætter min ægtefælle som
fremtidsfuldmægtig, vil denne fuldmagt så
automatisk bortfalde, såfremt min
ægtefælle og jeg bliver skilt?


Jeg håber, at du vil besvare mit spørgsmål i
din brevkasse.


På forhånd tak.
Med venlig hilsen
Jonna


Svar:

Kære Jonna


Tak for dit spørgsmål til min juridiske
brevkasse, som jeg vil besvare i det
følgende.


En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som
kan sættes i kraft på et tidspunkt i
fremtiden, hvis du bliver syg og svækket
og mister evnen til at tage vare på dine
økonomiske eller personlige forhold.


Fremtidsfuldmagten kan omfatte
økonomiske og/eller personlige forhold.
Dette kan være økonomiske forhold som
f.eks. adgang til at foretage hævninger,
disponere over bankkonti, at sælge fast
ejendom eller personlige forhold som f.eks.
adgang til at begære aktindsigt, at give
samtykke til behandling af
personoplysninger med videre.


Du kan selv vælge, hvem du ønsker at
indsætte som fremtidsfuldmægtig, og du
kan selv vælge, om opgaven skal tilfalde
én eller flere personer. Du kan således
vælge at indsætte din ægtefælle som
fremtidsfuldmægtig.


I den forbindelse skal du særligt være
opmærksom på, at fremtidsfuldmagter ikke
bortfalder ved separation eller skilsmisse.
En fremtidsfuldmagt ophører ved
fremtidsfuldmagtgivers død, eller hvis
fuldmagtsgiveren kommer under
værgemål.


Endvidere ophører fremtidsfuldmagten,
hvis fremtidsfuldmægtigen frasiger sig
hvervet, kommer under værgemål eller har
oprettet en fremtidsfuldmagt, der sættes i
kraft.


En fremtidsfuldmagt med en ægtefælle
som fremtidsfuldmægtig bortfalder altså
ikke i tilfælde af separation eller
skilsmisse. Jeg vil derfor anbefale, at man i
fremtidsfuldmagten tilkendegiver, at man i
tilfælde af skilsmisse/separation indsætter
en anden person som fremtidsfuldmægtig.
Dette kunne fx være et andet
familiemedlem eller en nær ven.


Jeg håber, at ovenstående besvarede dit
spørgsmål. Såfremt du har yderligere
spørgsmål eller brug for rådgivning til
oprettelse af fremtidsfuldmagt, vil jeg
anbefale dig at kontakte en advokat med
speciale i arveret. Du er naturligvis også
meget velkommen til at kontakte
KROMANN advokatfirma.


Du kan læse flere af mine brevkasseindlæg
om familie – og arveretlige emner på min
hjemmeside:
www.advokatkromann.dk/brevkasse.


Med venlig hilsen
Monica Kromann
Advokat (H)
mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater