Cookie indstillinger
Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Bortfalder samlevertestamente ved indgåelse af ægteskab?

Hej Monica Kromann

Jeg har siden 2002 boet sammen med min kæreste, vi er således ikke gift. Huset står i mit navn, og jeg ønsker, at min kæreste kan blive boende såfremt jeg skulle afgå ved døden. Vi har derfor oprettet et gensidigt samlevertestamente, så min kæreste arver mit hus og en del af mine aktiver.

Vi har dog tænkt på at blive gift, men er usikre på om testamentet i så fald fortsat vil bestå, eller om vi i så fald arver efter andre regler?

Jeg ser frem til dit svar.

Hilsen Mark


Svar:

Hej Mark 

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Ugifte samlevende har ikke legal arveret efter hinanden, hvorfor det er nødvendigt at sikre hinanden i et testamente.

Et samlevertestamente bortfalder almindeligvis automatisk, såfremt man indgår ægteskab eller ophæver samlivet.

Vælger I at blive gift vil I have automatisk arveret efter hinanden. I vil således arve halvdelen efter jeres ægtefælle, såfremt jeres ægtefælle ligeledes efterlader sig børn. Efterlader jeres ægtefælle sig ikke børn, vil man arve alt efter sin ægtefælle. Dette følger af loven, såfremt man ikke har oprettet testamente. Opretter man testamente og ægtepagt kan en ægtefælle med børn opnå op til 31/32 af jeres samlede aktiver, mens man alene kan opnå op til 7/8 ved at oprette et udvidet samlevertestamente.

Med et samlevertestamente kan I derved ikke begunstige hinanden i samme omfang, som var gift. Det skal endvidere bemærkes, at ægtefæller ikke skal betale boafgift, mens samlevere, som har begunstiget hinanden i testamente skal betale mellem 15% til 36,25% i afgift til staten i boafgift. Afgiften er dog ”kun” 15 %, såfremt man har boet sammen i to år eller har børn sammen.

Det skal endvidere bemærkes, at man som samlever ikke automatisk anses som hinandens nærmeste pårørende i forhold til pensionsmidler og livsforsikringer. Ægtefæller anses derimod for hinandens nærmeste pårørende, hvorfor pensionsmidler og livsforsikring i tilfælde af dødsfald vil blive udbetalt til den efterlevende ægtefælle. Det er vigtigt at være opmærksom på, om man som samlever er begunstiget i disse ordninger. Man kan som udgangspunkt ikke begunstige hinanden i pensionsordninger mv. i et testamente, og man skal således rette henvendelse til sit pensionsselskab for at indsætte en begunstiget.

Dette var således nogle væsentlige forskelle mellem ægtefællers og samleveres retsstilling i forbindelse med arv.

Jeg håber ovenstående besvarede dit spørgsmål. Det er muligt at læse flere af mine indlæg om familieretlige emner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater