Cookie indstillinger
Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Er et ægteskab indgået i udlandet også gyldigt i Danmark?

Kære Monica


Min mand og jeg blev gift i Tunesien tilbage
i 2020.

Vi er efterfølgende flyttet til
Danmark, men er nu kommet i tvivl om,
hvorvidt vores ægteskab overhovedet er
gyldigt i Danmark, eller om der er særlige
regler for et ægteskab i Danmark, som ikke
nødvendigvis har været opfyldt, da vi blev
gift i Tunesien.


Jeg håber du vil besvare mit spørgsmål.
På forhånd tak


Med venlig hilsen
Sabina


Svar:

Kære Sabina


Tak for dit spørgsmål til min juridiske
brevkasse, som jeg vil besvare i det
følgende.


Det følger af ægteskabslovens § 22 b, at et
ægteskab, der er indgået i udlandet,
anerkendes, hvis ægteskabet er gyldigt i det
land, hvor ægteskabet er indgået. Hvis du og
din mand således har indgået gyldigt
ægteskab i Tunesien, er udgangspunktet, at
det også er gyldigt i Danmark.


Der er dog fire undtagelser til dette
udgangspunkt, som jeg vil beskrive i det
følgende.
For det første anerkendes et ægteskab
indgået i udlandet ikke, såfremt parterne
ikke var samtidigt til stede ved vielsen.


For det andet anerkendes et ægteskab ikke,
hvis der er bestemte grunde til at antage, at
der er tale om et proformaægteskab, der
blev indgået med det afgørende formål at
opnå ret til ophold i Danmark eller i et land
der er tilsluttet Den Europæiske Union.


For det tredje anerkendes ægteskabet ikke,
hvis en part ved vielsen ikke var fyldt 18 år
eller for det fjerde, hvis ægteskabet i øvrigt
strider mod grundlæggende retsprincipper.
Dette vil typisk være i tilfælde af helt
særlige forhold, som ægteskabslandet anser
som lovligt, men som strider mod
fundamentale regler i Danmark.


Såfremt jeres ægteskab skulle falde under
en af de fire undtagelser, nævnes der i
ægteskabslovens § 22 b, stk. 3, at
ægteskabet alligevel kan anerkendes,
såfremt der foreligger tvingende grunde
herfor, og såfremt parternes stilles i en
urimelig situation, hvis ægteskabet ikke
anerkendes. Der er dog tale om en snæver
undtagelse. Det forhold, at parterne har eller
venter et fællesbarn, vil ikke alene kunne
begrunde en anerkendelse af ægteskabet.


Ægteskabet kan heller ikke uden videre
anerkendes i Danmark, selvom parterne har
haft en langvarig tilknytning til hinanden og
levet sammen. Men bestemmelsen ville
eksempelvis kunne anvendes, hvis det
grundet en af parternes dødsfald er umuligt
at løse de retlige udfordringer, som opstår
ved at ægteskabet ikke kan anerkendes i
Danmark.


Såfremt jeres ægteskab kan godkendes i
Danmark, er det en god idé også at få det
registreret i Danmark. Hvis man ønsker at
få en vielse foretaget i udlandet registreret i
Danmark, skal man kontakte folkeregistret i
den kommune, hvor man bor. Man skal
medbringe det originale vielsesdokument til
kommunen.

Desuden skal vielsesdokumenter fra de fleste ikke-
europæiske lande have bekræftet sin ægthed
ved legalisering eller apostillepåtegning.
Den udenlandske vielsesattest skal altså
være legaliseret i udlandet (typisk af landets
udenrigsministerium).

Kommunen skal desuden bruge dokumentation for, at
vielsen er registreret i det land, hvor den
blev foretaget.

Endvidere skal kommunen
bruge en legaliseret oversættelse af
dokumenterne, såfremt de ikke er på et
forståeligt sprog.


Da jeg ikke kender nærmere til
omstændighederne ved jeres ægteskabs
indgåelse, er det ikke muligt for mig, at
svare konkret på, hvorvidt jeres ægteskab
vil kunne anerkendes i Danmark eller ej,
men jeg håber, at ovenstående besvarede dit
spørgsmål.


Hvis du ønsker yderligere rådgivning eller
hjælp, er du naturligvis velkommen til at
kontakte KROMANN advokatfirma.

Du kan læse flere brevkasseindlæg om familie-
og arveretlige problemstillinger på min
hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.


Med venlig hilsen
Monica Kromann
Advokat (H)
mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater