Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvad indebærer forsørgelsespligten i et ægteskab?

Kære Monica

Min mand og jeg skal skilles efter 7 års ægteskab, og står derfor midt i en bodeling. Min mand og jeg har haft en fælles konto, hvorfra almindelige husholdningsudgifter og forbrugsgoder er blevet betalt. Min mand har en større indkomst end jeg, og har derfor ydet et større beløb til kontoen end jeg. Som følge heraf, har min mand nu fremsat et krav på 35.000 kr. for at udligne forskellen. Kan min mand kræve dette af mig?

Jeg håber du vil besvare mit spørgsmål.
På forhånd tak

Med venlig hilsen
Charlotte

Ægteskab og samliv

Vi er specialister i sager om bodeling og ægtefællebidrag og kan hjælpe dig med alle aftaler herom

Se mere

Skilsmisse, separation og ægtefællebidrag

Rådgivning i forbindelse med separation og skilsmisse, samt ansøgninger til Famileretshuset

Se mere

Svar:

Kære Charlotte

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Det følger af Lov om ægtefællers økonomiske forhold § 4, at ægtefæller under ægteskabet har pligt til at forsørge hinanden. Denne forsørgelsespligt udgør en egentlig retlig forpligtelse. Hvordan ægtefæller indretter deres indbyrdes forsørgelse står dem frit for, og afhænger typisk af deres ønsker, behov og evner. En ægtefælle kan opfylde sin forsørgelsespligt ved pengeydelser, ved arbejde i hjemmet, pasning af børn eller ved arbejde i den anden ægtefælles virksomhed.

Forsørgelsespligten vil i almindelighed omfatte mad, bolig, transport, almindelige forbrugsgoder, forsikringer, medicin, tøj, ferier osv. Forsørgelsesforpligtelsen omfatter således store dele af den almindelige husholdning og store dele af ægtefællernes forbrugsgoder.

At din mand har ydet et større bidrag til jeres husholdning og forbrug synes derfor som udgangspunkt ikke at udgøre et lån eller en gave, som kan kræves tilbage i forbindelse med en skilsmisse. Det kan dog være vanskeligt at afgøre, hvorvidt der har været tale om en ydelse til fyldestgørelse af forsørgelsespligten efter § 4, eller om der har været tale om et lån eller en gave. Her er udgangspunktet, at den ægtefælle, der hævder at have et krav mod den anden, må føre bevis herfor, da der som udgangspunkt er en formodning for, at overførsel af pengebeløb til den anden ægtefælle sker til opfyldelse af forsørgelsespligten.

Det skal dog bemærkes, at der vil være tale om en konkret vurdering, hvori blandt andet beløbets størrelse tages i betragtning. Hvis overførslen således overstiger det, der efter ægtefællens økonomiske forhold og familiens behov er rimeligt, vil der kunne være tale om en gave.

Desuden skal det nævnes, at ægtefæller har delingsformue såfremt andet ikke er aftalt, hvorfor jeres aktiver som udgangspunkt skal fordeles ligeligt ved en bodeling.

Jeg skal afslutningsvist gøre opmærksom på, at forsørgelsespligten kun gælder under ægteskabet, og ophører ved separation eller skilsmisse.

Hvis du ønsker yderligere rådgivning eller hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma.

Du kan læse flere brevkasseindlæg om familie- og arveretlige problemstillinger på min hjemmeside:
www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)
mk@advokatkromann.dk

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater