Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Har jeg ret til biblioteksafgift efter min afdøde far?

Kære Monica Kromann

Jeg har et spørgsmål vedrørende mine rettigheder til at arve efter min afdøde far, som jeg håber, at du vil besvare i din juridiske brevkasse. Min far afgik ved døden for flere år siden. Jeg havde ikke et forhold til min far gennem min opvækst. Min far havde andre børn ud over mig, og han levede som ugift samlevende indtil sin død med sin partner. Min far efterlod sig ved sin død alene gæld, som jeg valgte at fraskrive mig. Min far har indtil sin død modtaget biblioteksafgift.

Mit spørgsmål er derfor: ”Hvem har ret til at modtage denne biblioteksafgift efter min far er afgået ved døden?”

 

Med venlig hilsen

Den undrende arving

Svar:

Kære undrende arving

 

Tak for dit spørgsmål angående din ret til at arve biblioteksafgift efter din far, som jeg vil forsøge at besvare i det følgende.

I Biblioteksafgiftslovens § 2, nr. 1-5 opregnes en kreds af personer, der er berettiget til afgift efter loven. Dette er bl.a. forfattere, billedkunstnere, komponister mv.

Af Biblioteksafgiftslovens § 3, stk. 1, nr. 1-3 er en opregning af de personer, der er berettiget til at modtage afgiften, såfremt den berettigede efter Biblioteksafgiftslovens § 2, er afgået ved døden.

Det fremgår af bestemmelsens nr. 1, at det er den afdødes efterlevende ægtefælle, der er berettiget til at modtage biblioteksafgiften. Efter bestemmelsens nr. 3 fremgår det, at en efterlevende person, som den berettigede samlevede med på dødstidspunktet, såfremt samlivet har været i mindst 5 år, er berettiget til at modtage afgiften. Du oplyser, at din far, da han afgik ved døden, levede som ugift samlevende med sin partner. Hvis samlivet mellem din afdøde far og hans daværende partner bestod på dødstidspunktet, og havde varet mindst 5 år på dette tidspunkt, så bliver det din fars samlevende partner, der bliver berettiget til at modtage den biblioteksafgift, som din far efter lovens § 2, har været berettiget til at modtage i levende live.

Af Biblioteksafgiftslovens § 3, stk. 1, nr. 3 fremgår det endvidere, at børn under 18 år, er berettigede til at modtage afgiften, hvis den berettigede efter Biblioteksafgiftslovens § 2 er afgået ved døden. Dette medfører, at hvis du er fyldt 18 år, så er du ikke efter loven berettiget til at modtage den afgift, som tilkom din afdøde far.

Efter Biblioteksafgiftslovens § 3, stk. 3 modtager den som er berettiget ved den oprindeligt berettigedes død, alene halv afgift i forhold til, hvad den oprindeligt berettigede efter lovens § 2 var berettiget til at modtage i afgift.

Af lovens § 3, stk. 4 fremgår det, at efterlevende ikke er berettiget til afgift, hvis den berettigede efter § 2, det vil sige din far, først blev berettiget til afgift i 2003 eller senere. Dette betyder, at såfremt din far først blev berettiget til af modtage afgiften i 2003 eller senere, så vil hverken en efterlevende, som var samlevende på dødstidspunktet eller et efterlevende barn under 18 år være berettiget til at modtage afgiften, som tidligere tilfaldt din afdøde far. 

Opregningen i Biblioteksafgiftslovens § 3, nr. 1-4 er udtømmende, og den oprindeligt berettigede, kan derfor ikke bestemme ved testamente, at retten til afgiften skal tilfalde andre, end de i bestemmelsen nævnte personer.

Det afgørende for din berettigelse til at modtage afgiften er således, hvornår din far blev berettiget til at modtage afgiften, og om du er fyldt 18 år. Såfremt der er flere berettigede, skal afgiften deles ligeligt mellem de berettigede, jf. Biblioteksafgiftslovens § 3, stk. 2. Såfremt du er fyldt 18 år, vil du ikke være berettiget til at modtage afgiften. Hvis din far efterlod sig børnebørn, vil disse tillige ikke være berettiget til at modtage afgiften efter ham.

Jeg håber, at dette var svar på dit spørgsmål. Såfremt du ønsker yderligere vejledning, vil jeg anbefale dig at tage kontakt til en advokat med speciale i arveret, som eventuelt vil kunne rådgive dig yderligere om din retsstilling. Du kan i øvrigt læse mere om arveretlige emner på http://www.advokatkromann.dk/brevkassen/arveret/.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater