Cookie indstillinger
Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Har jeg eller min mand ret til at udtage vores bil?

Kære Monica Kromann

Min mand og jeg skal skilles efter fire års ægteskab, og har i denne forbindelse skulle opgøre vores bo. Vi har ikke haft de store uenigheder, bortset fra vores bil, som vi begge ønsker at udtage. Bilen er købt af min mand for et år siden, men det er primært mig, som har brugt den til at køre til og fra arbejde.

Jeg vil derfor høre, hvem af os der har ret til bilen?

Med venlig hilsen

Sanne


Svar:

Kære Sanne

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse. 

Som udgangspunkt kan hver ægtefælle udtage aktiver, der helt eller delvist indgår i delingsformuen. Dette gælder også aktiver, der tilhører den anden ægtefælle. 

Ønsker I at udtage samme aktiv er udgangspunktet dog at den ægtefælle, der ejer aktivet, har ret til at udtage det, jf. Lov om ægtefællers økonomiske forhold § 48, stk. 2.  Såfremt din mand er registreret som ejer af bilen, vil han derfor som udgangspunkt have fortrinsret til at udtage den. 

Dette udgangspunkt kan fraviges i tilfælde, hvor aktivet for den ene ægtefælle har den væsentligste betydning for opretholdelse af hjemmet, fortsættelse af erhverv eller i øvrigt. Denne ret kaldes krydsende udtagelsesret, og giver en ægtefælle mulighed for at udtage aktiver, der er delingsformue, og som tilhører den anden ægtefælle. 

Det er dog kun en afgrænset mængde aktiver den krydsende udtagelsesret kan benyttes på. Dette omfatter blandt andet familiens helårsbolig, fritidsbolig, indbo, transportmidler eller løsøre, der særligt har tjent den pågældende ægtefælles behov. 

Såfremt du kan bevise, at du er den primære bruger af bilen, samt at den har en væsentlig betydning for opretholdelsen af din dagligdag, er det muligt at du kan udtage bilen.   

For at der kan foretages krydsende udtagelsesret kræves det, at aktivet har den væsentligste betydning for ikke-ejerægtefællen, således at din interesse til at udtage bilen klart skal overstige din mands interesse heri. Der skal derfor i praksis ”en del til”, før der er grundlag for at foretage krydsende udtagelsesret. Hvis I begge benytter bilen, vil din mand derfor have fortrinsret til bilen. 

Foretages der krydsende udtagelsesret, således at du udtager bilen, skal I desuden være opmærksom på, om bilens værdi overstiger det beløb, der tilfalder dig efter gennemførelse af formuedelingen. I så fald vil det overstigende beløb skulle betales kontant til din mand. 

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Hvis du ønsker yderligere

rådgivning omkring bodeling ved skilsmisse, er du naturligvis velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma.

Du kan læse flere brevkasseindlæg om familie- og arveretlige problemstillinger på min hjemmeside:

www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater