Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvem har ret til at udtage aktiverne ved skilsmisse?

Kære Monica

 

Min hustru og jeg har valgt at gå fra hinanden efter 6 års ægteskab. Vi er lidt i tvivl om, hvordan den forestående deling af vores aktiver skal foregå, idet vi ikke er helt enige om fordelingen.

Vi er grundlæggende enige om den kvantitative deling af vores delingsformue, men vi er uenige om, hvem der skal udtage selve aktiverne. Særligt vores fælles bil, som vi ejer i lige sameje, ønsker vi begge at udtage. Endvidere er der nogle møbler, som min kone har betalt for, men som jeg også ønsker at udtage. Vi har kun delingsformue, så derfor mener jeg, at jeg har lige så meget ret som hende til at udtage møblerne.

Hvordan er reglerne for udtagelse af aktiver, når vi ikke har oprettet nogen ægtepagt?

På forhånd tak for svar.

 

Med venlig hilsen

Thomas

Svar:

Kære Thomas,

 

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Når det er fastslået, hvilke værdier hver ægtefælle skal have efter skilsmissen, dvs. når den kvantitative deling er forestået, skal der tages stilling, hvilke aktiver hver ægtefælle skal udtage. Det følger af Lov om ægtefællers økonomiske forhold § 48, stk. 1, at hver af ægtefællerne kan udtage aktiver, som helt eller delvist indgår i ligedelingen efter vurdering. Dette gælder også aktiver, der tilhører den anden ægtefælle. Bestemmelsen giver alene en ægtefælle ret og ikke en pligt til at udtage aktiver.

Såfremt kun én ægtefælle ønsker et bestemt aktiv, udlægges aktivet således til denne ægtefælle til vurderingsprisen. Hvis ingen af ægtefællerne ønsker et aktiv, må det pågældende aktiv afhændes.

Hvis begge ægtefæller ønsker det samme aktiv udlagt, er hovedreglen, at den ægtefælle, der ejer aktivet, har fortrinsret til at udtage dette. Dette indebærer, at din hustru som udgangspunkt vil kunne udtage de møbler, som hun har købt, da de således hører til hendes bodel.

Der findes dog undtagelser til hovedreglen, om at ejerægtefællen har fortrinsret til at udtage aktiver tilhørende dennes bodel. Det følger af Lov om ægtefællers økonomiske forhold § 48, stk. 3, at en ægtefælle kan udtage bestemte aktiver, uanset om denne ejer aktivet, såfremt aktivet for denne har den væsentligste betydning for opretholdelsen af hjemmet eller fortsættelse af erhverv eller i øvrigt. Dette kaldes krydsende udtagelsesret.

Det er Skifteretten, som efter anmodning, afgør om en ægtefælle skal have udlagt aktiver fra den anden ægtefælles bodel, hvis man ikke selv kan blive enige.

Det er ikke alle aktiver, som er omfattet af undtagelsesbestemmelsen om krydsende udtagelsesret. Aktiver, som er omfattet, er blandt andet familiens fælles bolig, fritidsbolig, indbo og transportmidler. Der kan kun udøves krydsende udtagelsesret for så vidt angår aktiver, som helt eller delvist er delingsformue. Rene særejeaktiver kan således ikke udtages af den anden ægtefælle. 

Reglen om krydsende udtagelsesret indebærer således, at du vil kunne udtage møblerne, som hører til din kones bodel, såfremt det vurderes, at de har den væsentligste betydning for dig for opretholdelsen af hjemmet eller fortsættelse af erhverv eller i øvrigt.

Da I ejer jeres bil i lige sameje, er der ingen af jer, som har fortrinsret til at udtage den. Hvis I er uenige om, hvem der skal udtage bilen, kan Skifteretten træffe en afgørelse herom på baggrund af de samme principper, som gør sig gældende ved krydsende udtagelsesret, dvs. ved at lægge vægt på hvem aktivet har den væsentligste betydning for.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har yderligere spørgsmål eller behov for vejledning i forbindelse med bodeling, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for yderligere rådgivning.

Du kan læse flere brevkasseindlæg om familie- og arveretlige problemstillinger på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater