Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan vi blive skilt straks?

Kære Monica Kromann

 

Min mand og jeg har været gift i knap 11 år. For omkring 1 år siden havde han en affære med hans kollega. Vi prøvede at komme videre, men jeg må erkende at det har splittet os. Jeg vil gerne skilles, men det vil han ikke.

Kan vi godt blive skilt, selvom det kun er mig der ønsker det?

 

Med venlig hilsen

Lone


Svar:

Kære Lone,

 

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Hvis et ægtepar er enige om skilsmisse, kan de godt blive skilt straks. Sagen er dog lidt en anden, hvis parterne er uenige.

Der er en række tilfælde hvor man kan blive skilt straks, på trods af at ægtefællerne ikke er enige.  Dette gælder eksempel hvis den ene ægtefælle indgår ægteskab med en anden, bortfører et fælles barn til udlandet, eller udøver vold eller seksuelle overgreb mod ægtefællen eller dennes pårørende.

Utroskab kan også medføre en ret til at blive skilt straks. Dette kræver at ægtefællen, der ønsker skilsmisse, kan bevise at modparten har været utro. Anmodning om skilsmisse skal indgives senest 6 måneder efter, at man er blevet bekendt med utroskabet. Derudover kan ægtefællen i nogle tilfælde anses som at have frafaldet sin ret.

Da du har haft kendskab til utroskabet i længere tid, og alligevel har valgt at fortsætte samlivet, vil din ret til skilsmisse grundet utroskab desværre være bortfaldet.

En ægtefælle har dog altid ret til separation, også selvom modparten ikke er enig.  En separation indebærer at jeres formuefællesskab bliver gjort op. I vil ikke længere have pligt til at forsørge hinanden, og I arver ikke efter hinanden, hvis en af jer dør. I er dog stadig gift, og kan derfor ikke indgå et nyt ægteskab med andre. Efter I har været separerede i 6 måneder, har du ret til at blive skilt, også selvom din mand ikke ønsker det. 

For at gennemføre separationen er det et krav, at I flytter fra hinanden. Hvis I fortsætter samlivet vil separationen bortfalde. Separationen vil ligeledes bortfalde, hvis I flytter sammen igen efter at have været flyttet fra hinanden. Dog kan I blive boende sammen i 1-3 måneder, mens den ene part finder ny bolig, uden at separationen bortfalder.

Hvis separationen bortfalder skal der søges om separation på ny. Fra tidspunktet for den nye ansøgning skal der gå yderligere 6 måneder, før man igen har ret til skilsmisse.

For at blive separerede eller skilt skal der indsendes en ansøgning til Familieretshuset, som herefter giver bevilling. Efterfølgende skal der ske en deling af jeres formuefællesskab, hvilket I kan læse mere om på min hjemmeside nedenfor.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har yderligere spørgsmål eller behov for hjælp til bodeling ved separation eller skilsmisse, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for yderligere rådgivning.

Du kan læse flere brevkasseindlæg om familie- og arveretlige problemstillinger på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.