Cookie indstillinger
Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Er det nødvendigt at tinglyse et lånedokument, der omfatter et rentefrit familielån til vores søn?

Kære Monica


Jeg ønsker at låne min gifte søn et større
pengebeløb, til køb af et hus. Lånet skal
være et rentefrit familielån. Ved en evt.
skilsmisse mellem min søn og min
svigerdatter ønsker jeg, at beløbet skal
tilkomme min søn. Min søn og svigerdatter
har fællesformue. Mit spørgsmål lyder
derfor på, om det er nødvendigt at tinglyse
lånedokumentet og hvordan sikrer jeg mig,
at det lånte beløb udelukkende lånes til min
søn og ikke min svigerdatter?
Jeg håber, at du vil hjælpe mig.


Med Venlig Hilsen


Poul.


Svar:

Kære Poul


Tak for dit spørgsmål til min juridiske
brevkasse, som jeg vil besvare i det
følgende.
Det generelle kendetegn ved et familie lån
er, at det gives på meget gunstige vilkår, i
dette tilfælde rentefrit.
For at et afdragsfrit familie lån er gyldigt,
skal tre betingelser være opfyldt.
For det første skal lånet være et
anfordringslån, dvs. at det skal kunne
opsiges med kort varsel. For det andet skal
der være tale om et reelt gældsforhold, dvs.
at der skal være tale om et egentligt ydet lån.
For det tredje skal der oprettes et gældsbrev,
som underskrives af begge parter, således at
en skriftlig dokumentation på lånets
eksistens og vilkår haves.
Et gældsbrev skal ikke tinglyses, og opnår
gyldighed ved parternes underskrift heraf.
Det følger af Lov om ægtefællers
økonomiske forhold § 3, at hver ægtefælle
hæfter med sin formue for sine forpligtelser.
Det afdragsfrie lån skal betragtes som et
passiv, der ved en eventuel bodeling skal
opføres under din søns bodel. Lånet skal
således afbetales af din søn, og ikke af din
svigerdatter. Derfor er det i dette tilfælde
ikke relevant at tale om særeje, når der alene
er tale om et lån.
I tilfælde af, at du vil nedskrive din søns lån
med det årlige afdragsfrie gavebeløb, og
kun din søn skal opnå udbytte ved et sådan,
bliver det derimod relevant at oprette en
bestemmelse om særeje.
Der findes flere former for særeje, herunder
fuldstændigt særeje, skilsmissesæreje og
kombinationssæreje. Særejet skal oprettes,
når du yder det afdragsfrie gavebeløb, og
ikke når du yder lånet.
Jeg skal desuden gøre opmærksom på, at et
rentefrit familie lån forfalder til betaling ved
långivers dødsfald. Du kan eventuelt tage
stilling til dette i dit testamente.
Jeg håber, at ovenstående besvarede dit
spørgsmål. 


Med venlig hilsen


Monica Kromann
Advokat (H)
mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater