Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Skal konen dele lottogevinsten?

Kære Monica Kromann

 

Først og fremmest tak for din altid nyttige brevkasse, som ofte har givet mig praktisk viden om problemstillinger vedrørende ægteskab.

Sagen er den, at min kone igennem mange år netop har anmodet om skilsmisse. Vores ægteskab har længe hængt i en tynd tråd, og jeg er ikke uenig i, at det er den rigtige beslutning, at blive skilt. Selvom vi er enige om at blive skilt, er vi dog meget uenige omkring delingen af boet, og vi skændes specielt om en større lottogevinst, som min kone vandt blot få dage inden, hun anmodede om skilsmissen.

Lottokuponen var købt for min kones løn, og hun mener derfor, at gevinsten skal tilfalde hende alene, men da vi altid har haft fælles økonomi og aldrig har oprettet en ægtepagt eller andet, mener jeg, at hun skal dele gevinsten med mig ved skilsmissen.

Jeg håber, at du vil besvare mit spørgsmål i din juridiske brevkasse.

 

Med venlig hilsen

Den fraskilte

 


Svar:

Kære fraskilte

 

Først og fremmest tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil forsøge at besvare i det følgende.

Da du og din kone aldrig har oprettet ægtepagt, har I delingsformue i ægteskabet, hvilket betyder, at de af jeres aktiver, som er erhvervet før ægteskabets ophør, skal deles imellem jer ved separation eller skilsmisse.

Din kone har i og for sig ret i, at lottogevinsten tilhører hende, når kuponen er købt for hendes egne midler. Uanset tilhører gevinsten dog din kones delingsformue, da gevinsten er erhvervet før jeres delingsformue er ophørt, altså før din kone anmodede om skilsmisse. 

Ved den forestående skilsmisse står I over for en deling af jeres bo. Dette indebærer, at dine aktiver og passiver bliver stillet op mod hinanden, for at vurdere, om din bodel er solvent, ligesom sin kones aktiver og passiver stilles op mod hinanden, for at vurdere, om hendes bodel er solvent.

Viser det sig, at jeres bodele er solvente, skal I dele dem med hinanden. Dette indebærer, at din kone skal dele halvdelen af værdien af sine aktiver med dig. Viser det sig derimod at en eller begge af jeres bodele er insolvente, skal I ikke dele dem med hinanden. Dette følger af et almindeligt familieretligt princip, hvorefter ægtefæller ikke hæfter for hinandens gæld.

For at opsummere, opnår du altså halvdelen af værdien af lottogevinsten, hvis din kone har flere aktiver end hun har passiver. Herefter er der vel kun at sige tillykke med gevinsten!

Jeg håber, at ovenstående var svar på dit spørgsmål. Såfremt du har behov for yderligere vejledning eller assistance i forbindelse med den forestående skilsmisse og bodeling, vil jeg råde dig til at tage kontakt til en advokat med speciale i familieret. Du kan læse mere om familie- og arveretlige emner på min hjemmeside under http://www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.