Ægtefællebidrag

Et ægtefællebidrag er et bidrag, som den ene ægtefælle kan pålægges at betale til den anden ægtefælle, såfremt ægtefællen ikke opfylder sin forsørgelsespligt. Hos KROMANN advokatfirma har vi mange års erfaring med sager om ægtefællebidrag. Vi kan hjælpe vejlede om hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag i forbindelse med din skilsmisse eller separation, eller bistå dig i sagen ved Familieretshuset.

Som ægtefæller har man en gensidig pligt til at forsørge hinanden. Hvis forsørgelsespligten ikke opfyldes af én af ægtefællerne under ægteskabet, kan den anden ægtefælle ansøge om, at der fastsættes et ægtefællebidrag.

Ansøgningen sendes til Familieretshuset, hvor Familieretshuset foretager en vurdering af om der skal fastsættes ægtefællebidrag, på baggrund af visse kriterier, herunder blandt andet ægtefællernes økonomiske forhold.

Der kan både fastsættes ægtefællebidrag under ægteskabet eller i forbindelse med en skilsmisse eller separation. Hvis Familieretshuset vælger at træffe afgørelse om betaling af ægtefællebidrag under dit og din ægtefælles ægteskab, gælder denne afgørelse kun indtil separation eller skilsmissen bevilliges, herefter skal der træffes en ny afgørelse, hvis der skal fastsættes ægtefællebidrag efter ægteskabet er ophørt.

KROMANN advokatfirma står klar til at hjælpe og rådgive dig angående sagens behandling i Familieretshuset samt videre i retten. I det tilfælde, at du ønsker at indgå en aftale med din ægtefælle om ægtefællebidraget, kan vi ligeledes bistå med udarbejdelsen af aftalen, samt rådgive om aftalens retsvirkninger.

Kontakt os på tlf. 8618 1102 eller på mail kontakt@advokatkromann.dk, hvis du har brug for bistand eller rådgivning i en sag om ægtefællebidrag.

Du kan læse mere om vores bistand i forbindelse med ophør af ægteskab på siderne nedenfor.

Bodeling

Find gode og konstruktive løsninger ved deling af boet efter skilsmisse

Se mere

Skilsmisse og separation

Rådgivning i forbindelse med separation og skilsmisse, samt ansøgninger til Famileretshuset

Se mere

Forældremyndighed, bopæl og samvær

Vi har de bedste advokater på dette område og har ført flere hundrede sager ved byret og landsret

Se mere

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater