Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

Skilsmisse og separation

KROMANN advokatfirma tilbyder rådgivning i forbindelse med separation og skilsmisse, herunder i forhold til ansøgning om separation eller skilsmisse i Familieretshuset. Vi hjælper også i forhold til at få vilkårene for separation og skilsmisse forhandlet på plads. Vi har mange års erfaring og er vant til at give møde som din partsrepræsentant i Familieretshuset og som din advokat i retten i sager om eksempelvis separation, skilsmisse og ægtefællebidrag

VI RÅDGIvER BLANDT ANDET INDEN FOR FØLGENDE OMRÅDER: 

  • Ansøgning om separation eller skilsmisse
  • Bodeling, dvs. deling af jeres formue, herunder indbo og fast ejendom
  • Regulerings- og misbrugskrav
  • Krav i forbindelse med pension
  • Fælles lejebolig
  • Ægtefællebidrag
  • Børnebidrag

Få styr på fremtiden og kontakt KROMANN advokatfirmas team af specialister på tlf. 8618 1102 eller send gerne en mail til kontakt@advokatkromann.dk.

HVAD ER FORSKELLEN PÅ SKILSMISSE OG SEPARATION?

At være separeret adskiller sig i retlig henseende ikke meget fra at være skilt. Den væsentligste forskel består i, at ægteskabet opløses ved skilsmisse, men ikke ved separation. Separationen er således en slags betænkningstid eller prøveskilsmisse. Under separationen er ægtefællerne dog stadig gift, og I kan ikke indgå nyt ægteskab, hvorimod ægteskabet helt opløses ved skilsmisse. Ved en separation suspenderes størstedelen af ægteskabets retsvirkninger, herunder formuefællesskabet, arveretten og forsørgelsespligten. Retsvirkningerne er derfor stort set lig retsvirkningerne for en skilsmisse.

En af de største forskelle mellem skilsmisse og separation vedrører retten til at søge separation og skilsmisse.

Som udgangspunkt skal ægtefællerne være enige, før der kan søges direkte skilsmisse. Der er dog en række undtagelser til dette, herunder eksempelvis hvis din ægtefælle har været dig utro, har været voldelig, eller hvis I har boet hver for sig i 2 år grundet uoverensstemmelser. Hvis der ikke er særlige grunde til den direkte skilsmisse, og din ægtefælle ikke vil samtykke til skilsmisse, er det ikke muligt at blive skilt uden en forudgående separation.

En ægtefælle har derimod ensidig ret til separation, uden pligt til at angive grunden herfor. Man skal derfor ikke indhente samtykke fra sin ægtefælle for at blive separerede. Efter I har været separerede i 6 måneder, er det muligt at søge skilsmisse uden samtykke fra ægtefællen.

En anden væsentlig forskel på separation og skilsmisse er, at en separation kan bortfalde med den virkning, at ægtefællerne stadig er gift. Separationen er ikke i sig selv en skilsmisse, og I vil derfor fortsat være gift, indtil der søges skilsmisse. Separationen bortfalder automatisk, såfremt samlivet genoptages. Hvis separationen bortfalder, genopstår ægteskabets retsvirkninger, herunder formuefællesskabet, arveretten og forsørgelsespligten. I modsætning til separation kan ægteskabet ikke genopstå, hvis I først er blevet skilt, uanset om I genoptager samlivet.

VILKÅRSFORHANDLING

Hvis I er uenige om hvorvidt I skal separeres eller skilles, samt hvis I er uenige om vilkårene i forbindelse med separationen/skilsmissen, vil I som udgangspunkt skulle til en vilkårsforhandling ved Familieretshuset.

Til en vilkårsforhandling vil Familieretshuset drøfte separation og skilsmisse med jer, samt forsøge at hjælpe jer til enighed om ægtefællebidrag samt en eventuel fælles lejebolig.

Hos KROMANN advokatfirma har vi deltaget i mange vilkårsforhandlinger. Vilkårsforhandlinger er oftest meget forskellige afhængige af parternes ønsker og uenigheder, og det kan derfor være rart at have en advokat med på sidelinjen, som kan sikre at dine interesser varetages. Ligeledes kan vi føre sagen videre til familieretten, hvis ikke du er tilfreds med Familieretshusets afgørelse.

VÆLG DEN RETTE ADVOKAT

En separation eller skilsmisse er ofte en kompliceret og følelsesmæssig proces, og det er derfor vigtigt at finde en advokat, som man har tiltro til, og som kan tale ens sag overfor den tidligere ægtefælle, Familieretshuset og retten.

Hos KROMANN advokatfirma er vi specialister i familieret og vi har over 20 års erfaring i sager om ophør af ægteskab. Vi har forståelse for de mange forskellige områder, som skal overvejes i forbindelse med sagen, og vi kan derfor rådgive dig om alle sagens aspekter, helt fra indlevering af ansøgning om separation til deling af boet og aftaler omkring eventuelle fælles børn. Fordi vi har et bredt kendskab indenfor det familieretlige område, kan vi bringe en samlet løsning, så du kun behøver én advokat til at varetage alle dine forhold.

KONTAKT OS I DAG

Står du overfor et ophør af ægteskab kan du kontakte os på tlf. 8618 1102 eller på mail kontakt@advokatkromann.dk

I forbindelse med ophør af ægteskab, vil der oftest skulle ske en bodeling, ligesom parterne vil skulle indgå aftaler om eventuelle fælles børn. Du kan læse mere om hvordan vi kan bistå dig i sådanne sager nedenfor. 

Bodeling

Find gode og konstruktive løsninger ved deling af boet efter skilsmisse

Se mere

Ægtefællebidrag

Vi kan vejlede dig, hvis du er i tvivl om din ret til ægtefællebidrag

Se mere

Forældremyndighed, bopæl og samvær

Vi har de bedste advokater på dette område og har ført flere hundrede sager ved byret og landsret

Se mere

 

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater