Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Arv efter biologisk far

Kære Monica Kromann

Jeg er en kvinde, født uden for ægteskab i 1954. Jeg ved, at jeg har arveret efter min far, der, så vidt jeg ved, stadig lever. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om jeg automatisk får besked fra Skifteretten (eller anden myndighed), når min far dør? Eller om jeg selv skal holde mig orienteret, og i givet fald, hvordan/hvor jeg da kan gøre det?

Jeg ved ikke, om min fars familie har kendskab til min eksistens, så jeg kan næppe forvente, at hans efterladte vil orientere Skifteretten om, at han er en datter uden for ægteskab.
Jeg ved heller ikke, om faderskabet er registreret, bortset fra, at jeg ved der eksisterer en gammel bidragssag i Landsarkivet i Viborg. Jeg har navn og CPR-nr. på min far.

På forhånd tak.

Venlig hilsen

Stiftenlæseren


Svar:

Kære Stiftenlæseren.

Mange tak for din e-mail. Du har ganske rigtigt arveret efter din far, men skal denne udbetales, når din far engang går bort, må du desværre selv holde dig løbende orienteret omkring din far, da du bestemt ikke kan regne med, at du automatisk får besked fra hverken Skifterretten eller andre myndigheder. Lad mig forklare nærmere.

Når din far på et tidspunkt dør, vil Skifteretten få besked herom, hvorefter denne indkalder din fars kendte arvinger til et møde, hvor der tages stilling til boets behandlingsmåde. Skifteretten forsøger inden mødet at finde frem til alle arvinger ved, inden dette møde, at indhente oplysninger om din fars arvinger, blandt andet i CPR-registret og i Central Register for Testamenter.

CPR-registret indeholder oplysninger om moderskab og faderskab til børn født fra og med 1. januar 1968. Registret kan dog også indeholde tilsvarende oplysninger om børn født før denne dato. Da du er født i 1954, er det derfor ikke sikkert, nærmere usandsynligt, at Skifteretten vil finde frem til dig via et opslag i CPR-registret. Er du nævnt i din fars testamente, vil Skifteretten imidlertid kontakte dig på denne baggrund. Dette kan fx være tilfældet, hvis din far i sit testamente har bestemt, at du alene skal have din tvangsarv.

Jeg tvivler tillige på, at Skifterren vil undersøge, eller modtage oplysninger om den gamle bidragssag i Landsarkivet i Viborg, hvorfor du selv må holde dig orienteret omkring din far, såfremt du ønsker at arve efter ham.

Dette kan gøres på flere måder. Du kan naturligvis finde frem til, hvor din far bor mv., hvis du ikke allerede er vidende herom, og herefter holde dig orienteret omkring dødsfald, der sker i området. Skiftes boet efter din far skal der indrykkes proklama, hvorfor det også er en mulighed at tjekke Statstidende, hvilket kan gøres på www.statstidende.dk, med jævne mellemrum. Proklama er en annonce der indrykkes i Statstidende, hvor enhver der har et krav mod den afdøde, herunder også dig som ukendte arving, opfordres til at anmelde kravet inden for 8 uger. Din fars navn, adresse og CPR-nr. mv. vil fremgå af det indrykkede proklama, ligesom du vil få oplyst, hvem du kan kontakte.

Viser det sig, at din far allerede er død, eller sker det at boet efter din far på et senere tidspunkt skiftes, uden at du er opmærksom herpå, har du, alt efter omstændighederne, stadig mulighed for at modtage din arv. Du kan forlange din arv indtil 10 år efter din fars dødsdag, dog kun 5 år, hvis boet blev behandlet ved bobestyrer, hvilket følger af lov om borteblevne. Indrykket proklama kan ikke fratage dig denne ret.

Jeg håber, at ovenstående har givet dig et overblik over dine muligheder for at arve efter din far, og hvad du skal være opmærksom på i denne forbindelse. En anden mulighed er selvfølgelig også, at du tager kontakt til din far og/eller dennes arvinger, såfremt du kan finde frem til ham/dem.

Da der går henholdsvis 5 og 10 år efter din fars død inden dit krav på arv forældes, jf. ovenfor, har du gode muligheder for at modtage arv efter din far, hvis du blot holder dig orienteret. Såfremt boet efter din far er eller bliver udleveret til hensidden i uskiftet bo med dennes eventuelle hustru, gælder ovenstående tidsgrænser ikke. Du vil da kunne forlange din arv udbetalt uanset hvor lang tid, der er gået siden din fars død. Du kan tillige forlange din arv straks, da din fars eventuelle hustru, ikke kan hensidde i uskiftet bo med dig, som er din fars særbarn, uden dit samtykke hertil.

Med Venlig Hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.