Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan man bestemme i en fremtidsfuldmagt, at fuldmægtige kan give sig selv gaver?

Kære Monica Kromann

 

Jeg ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt, hvori jeg vil indsætte mine to børn som fuldmægtige. Jeg giver et større pengebeløb til begge mine børn hvert år, som de kan forsøde deres hverdag med. Det er mit ønske, at de stadig skal kunne modtage dette beløb, når fremtidsfuldmagten engang træder i kraft.

Derfor vil jeg høre dig, om jeg i en fremtidsfuldmagt kan give mine børn lov til at overføre et større pengebeløb til sig selv fra mig hvert år? 

Med venlig hilsen

Hanne

Svar:

Kære Hanne

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse.

Fremtidsfuldmægtige kan som udgangspunkt ikke yde gaver på vegne af fuldmagtsgiveren, jf. Fremtidsfuldmagtsloven § 15. Det vil sige, at dine børn i udgangspunktet ikke kan overføre penge til sig selv. Der gælder dog to undtagelser til dette udgangspunkt.

Den første undtagelse er, at fremtidsfuldmægtige kan give sædvanlige gaver, hvis værdi ikke står i misforhold til fuldmagtsgiverens kår. Dette indebærer, at dine børn som fremtidsfuldmægtige kan give sig selv (og andre) sædvanlige fødselsdagsgaver, julegaver og andre lejlighedsgaver på dine vegne. Om gaven kan anses for ”sædvanlig” afhænger blandt andet af dine økonomiske kår, hvor store gaver du plejer at give, og hvilken lejlighed gaven gives i anledning af.

Den anden undtagelse er, at fremtidsfuldmægtige kan yde gaver, der er bestemt i fuldmagten. Hvis du ønsker, at dine børn skal kunne overføre større pengebeløb hvert år, skal det således stå i din fremtidsfuldmagt, at de er berettigede til at gøre dette.

En bestemmelse om, at fuldmægtige kan give gaver, skal være konkretiseret, for at være gyldig. Det er således ikke nok at skrive, at fuldmægtigen ”kan give gaver”.

Jeg vil råde dig til at specificere, hvor store gaver, dine børn må give til sig selv. F.eks. kan du skrive i din fremtidsfuldmagt, at de hvert år må give et beløb svarende til det beløb, man afgiftsfrit kan give til børn. Dette beløb er på 71.500 kr. i 2023 til hvert barn. Det kan naturligvis også bestemmes, at de kun kan give sig selv et mindre beløb, eller at de kan give sig selv et større beløb. Gives et større beløb end det afgiftsfrie beløb, skal du dog være opmærksom på, at dine børn skal betale gaveafgift på 15 % af det overskydende beløb.

Det skal derudover fremgå klart af din fremtidsfuldmagt, til hvem børnene må give gaver. Er det kun til dem selv, eller kan de også give et beløb til f.eks. dine børnebørn eller til en velgørende forening?

Når dine børn handler som fremtidsfuldmægtige, har de pligt til at varetage dine interesser, jf. Fremtidsfuldmagtslovens § 12. De kan derfor – uanset en bestemmelse om, at de må overføre et vist pengebeløb til sig selv – ikke overføre så store beløb, at du ikke længere er i stand til at betale dine faste udgifter mv.

 

Generelt vil jeg anbefale at kontakte en advokat med speciale i familie- og arveret, hvis man ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt. En fremtidsfuldmagt er et kompliceret juridisk dokument, og man risikerer, at fuldmagten bliver afvist ved Familieretshuset, hvis den ikke er udfærdiget korrekt. Familieretshuset stiller især høje krav til bestemmelser om mulighed for at give gaver.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Hvis du ønsker min hjælp til at oprette en fremtidsfuldmagt, er du naturligvis velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma.

Du kan læse flere brevkasseindlæg om familie- og arveretlige problemstillinger på min hjemmeside:

www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater