Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Vil det påvirke min stedsøns arv, at han ikke kan forsørge sig selv?

Kære Monica Kromann.

 

Min mand har en søn, som formentligt kommer til at bo i en beskyttet bolig hele sit liv. Han kommer meget vel også til at være på offentlige ydelser pga. diverse diagnoser.

Han står til at arve ca. 500.000 kr. fra sin farfar og farmor og måske noget lignende fra sin mormor. Er hans arv påvirket af, at han måske aldrig kommer til at tjene sine egne penge og forsørge sig selv?

På forhånd tak for din tid og svar.

 

Venlig hilsen

Linda

Svar:

Kære Linda

 

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse. Først og fremmest vil jeg understrege, at det ikke påvirker størrelsen på arven, at din mands søn måske ikke kommer til at klare sig selv. Din mands søn får dog muligvis behov for hjælp til forvaltning af arven.

Såfremt sønnen er mindreårig, skal arv over 75.000 kr., der udredes i kontante midler eller værdipapirer, indleveres til bestyrelse i en godkendt forvaltningsafdeling i et pengeinstitut. De fleste større pengeinstitutter i Danmark har en sådan forvaltningsafdeling. Denne forvaltningsafdeling administrerer herefter arven i samarbejde med værgen, som i udgangspunktet vil være sønnens forældre. Din mand kan således være med til at bestemme, hvordan arven skal investeres. En umyndig kan som udgangspunkt ikke selv råde over egen formue. Barnets værge kan kun forbruge midler fra arven, hvis Familieretshuset godkender dette. Familieretshusets praksis er meget restriktiv, og der vil normalt kun ske godkendelse i forhold til større børn (på 16-18 år).

Når din mands søn efterfølgende fylder 18 år, eller såfremt din mands søn allerede er voksen, har han som udgangspunkt ret til at få sin arv udbetalt og forbruge arven, som han vil, medmindre arven ved testamente er båndlagt af arvelader. Såfremt din mands søn på grund af hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred er ude af stand til at varetage egne anliggender, kan der iværksættes et værgemål for ham efter Værgemålsloven. Værgemålet kan begrænses til at angå økonomiske forhold, herunder bestemte aktiver eller anliggender, eller begrænses til at angå personlige forhold, herunder bestemte personlige anliggender.

Oftest er det et familiemedlem, der påtager sig opgaven som værge, men der er også mulighed for at få en professionel værge, som er beskikket hos Familieretshuset.

Retsvirkningerne af et værgemål er, at værgen handler på den pågældendes vegne i anliggender, der er omfattet af værgemålet. Personer, der er under værgemål, er ikke umyndige, medmindre de også er frataget den retlige handleevne.

Såfremt din mands søn får en værge, skal denne varetage din mands søns interesser. Dette betyder, at værgen skal sørge for, at sønnens indtægter anvendes til gavn for ham, samt at sønnens formue besvares og giver et rimeligt udbytte.

Hovedreglen er, at kontante midler, aktier og værdipapirer, der er omfattet af værgemålet, skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling knyttet til et pengeinstitut, såfremt formuen er over 75.000 kr. Det er værgen, der bestemmer, hvilke aktiver – inden for de nærmere fastsatte regler i værgemålsbekendtgørelsen – midlerne skal anbringes i. Såfremt værgen ønsker at anvende midlerne på en anden måde, skal denne søge Familieretshusets godkendelse. Familieretshuset vurderer, om der er tale om en disposition, som kommer din mands søn til gavn, også set i forhold til formuens størrelse.

Værgen kan desuden anvende indtægter til gavn for den, der er under værgemål uden at indhente Familieretshusets godkendelse, medmindre dispositionen er usædvanlig.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit

spørgsmål. Du er velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma, såfremt du har yderligere spørgsmål vedrørende arv eller værgemål. Du kan læse flere af mine brevkasseindlæg om blandt andet familie- og arveretlige emner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse

 

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater