Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan min mor ændre sit testamente, selvom hun er dement?

Kære Monica Kromann

Min mor på 81 år er svært dement. Hvis hun bliver utilfreds, truer hun indimellem med at ændre sit testamente, således at min bror får hele arven, og at jeg ikke skal arve noget. Mit spørgsmål er, om hun har mulighed for at ændre sit testamente, når hun er i den tilstand? Hun har ingen andre arvinger end min bror og mig.

På forhånd tak for dit svar.

 

Med venlig hilsen

Peter


Svar:

Kære Peter

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse som jeg vil bevare i det følgende.

Arveloven opererer med tre arveklasser. Første arveklasse består af arveladers børn. Da din mor ikke efterlader sig nogen ægtefælle, skal du og din bror ligeligt dele den del af formuen, som ikke er testeret til andre. En arveladers børn er ifølge arveloven tvangsarvinger. Dette indebærer, at børnene minimum skal arve 1/4 af formuen, når arvelader ikke efterlader sig nogen ægtefælle. Arvelader kan således kun testere over 3/4 af sin formue. Dette betyder, at din mor under ingen omstændigheder vil kunne afskære dig helt fra at arve. Du arver som minimum 1/4 af formuen, som skal deles med din bror. Derfor vil du ikke kunne arve mindre end 1/8 af formuen.

Hvis din mor alligevel beslutter sig for at ændre testamentet, skal hun have evne til at råde fornuftsmæssigt. Dette er en betingelse for at oprette eller ændre et testamente, da et testamente er ugyldigt, hvis testator ved dets oprettelse på grund af sindssygdom, herunder svær demens, forbigående sindsforvirring eller en lignende tilstand manglede evnen til fornuftmæssigt at råde over sine ejendele. Det er imidlertid ikke nok til at få en eventuel testamentarisk bestemmelse erklæret ugyldig, at det kan godtgøres, at din mor er svært dement.  Ugyldigheden er også betinget af, at det kan godtgøres, at hun på grund af denne tilstand har været ude af stand til at råde fornuftsmæssigt.

Din mor vil således kun kunne forhindres i at ændre sit testamente, hvis det kan bevises, at hun er svært dement, og at dette medfører, at hun ikke er i stand til at råde fornuftsmæssigt. Hvis det derimod kan godtgøres, at ændringen reelt er et ønske fra hendes sunde selv, vil denne ikke kunne anfægtes.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har brug for rådgivning i forbindelse med oprettelse af et testamente, eller såfremt du har yderligere spørgsmål til arv og testamente, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i familie- og arveret. Du er naturligvis velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for bistand i forbindelse hermed.

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie- og arveretlige emner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.