Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvad betyder delt bopæl?

Kære Monica Kromann

 

Min mand og jeg er desværre blevet enige om, at vi skal skilles. Vi har sammen to døtre på henholdsvis 8 og 10 år. Vi ønsker begge at have pigerne så meget som muligt, og derfor er vi blevet enige om, at de skal være 7 dage hos mig og 7 dage hos min mand.

Men hvordan foregår det med børnenes bopæl? Jeg har hørt, at der er kommet nye regler om delt bopæl. Hvad indebærer dette, og hvad skal man være opmærksom på?

På forhånd tak!

 

Med venlig hilsen

Jeanette


Svar:

Kære Jeanette,

 

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Der er fra den 1. april 2019 kommet nye regler, hvorefter det er muligt at barnet får ”delt bopæl”. Dette indebærer, at barnet bor hos begge forældre, selvom forældrene ikke bor sammen. Begge forældre er således bopælsforældre. Dog kan barnet fortsat kun have én folkeregisteradresse.

Når barnet har delt bopæl, er begge forældre fælles om alle beslutninger i relation til barnets dagligdag, i modsætning til hvis barnet kun har bopæl hos den ene forælder. Dette betyder eksempelvis, at den ene forælder ikke kan bestemme, hvor barnet skal bo eller hvilken daginstitution, barnet skal gå i uden den anden forælders samtykke. Forældrene skal således være enige om alle beslutninger vedrørende barnet.

Det er ikke nødvendigt, at i har en deleordning, og omfanget af samværet med børnene er uden betydning for, om de kan have delt bopæl. Delt bopæl er således ikke ensbetydende med, at i skal have børnene lige meget. Det er desuden heller ikke en betingelse for delt bopæl, at i bor tæt på hinanden.

Der er dog flere overvejelser, man skal gøre sig, inden man beslutter, at børnene skal have delt bopæl. Man skal først og fremmest være sikker på, at man som forældre kan samarbejde på en god måde, da man som nævnt skal være enige om alle forhold vedrørende barnet. Når man har aftalt delt bopæl, kan man ikke få myndighederne til at træffe afgørelse om forhold i relation til barnet, da det er op til forældrene at gøre dette i fællesskab.

Derudover bør en aftale om delt samvær være meget præcis. Man bør klarlægge, om aftalen kun skal gælde en vis periode, eller om den kun skal gælde, så længe forældrene bor inden for et bestemt område. Man bør også aftale, om en forælder skal kunne flytte inden for et aftalt geografisk område. Man skal være opmærksom på, at hvis den ene bopælsforælder flytter længere væk, end hvad der er aftalt og forudsat i aftalen om delt bopæl, så vil barnets bopæl automatisk tilfalde den anden forælder, således at den delte bopæl ophører.

Hvis i ønsker, at jeres døtre skal have delt bopæl, kræver det, at i er enige og laver en aftale herom. Der er ingen formkrav til denne aftale, hvorfor den både kan indgås mundtligt eller skriftligt. Det er dog min anbefaling, at i udarbejder en skriftlig og udførlig aftale, således at der ikke opstår tvivl omkring, hvad der er aftalt.

Aftalens gyldighed er ikke afhængig af, at den registreres nogen steder. Man kan dog anmelde aftalen om delt bopæl til Familieretshuset, hvorefter den vil blive registreret i CPR. Dog har en aftale om delt bopæl alene betydning mellem jer som forældre og har ikke betydning for anden lovgivning eller offentlige ydelser til barnet.

Hvis man på et tidspunkt ønsker, at aftalen om delt bopæl skal ophøre, kan man til enhver tid ensidigt beslutte dette, eftersom en aftale om delt bopæl forudsætter enighed mellem forældrene. Hvis man efterfølgende ikke selv kan blive enige om en ny ordning, kan man få hjælp af Familieretshuset.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har yderligere spørgsmål eller behov for hjælp til udarbejdelse af en aftale om delt bopæl, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for yderligere rådgivning.

Du kan læse flere brevkasseindlæg om familie- og arveretlige problemstillinger på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.