Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvad er delt bopæl for barnet?

Kære Monica Kromann

Min mand og jeg er netop gået fra hinanden. Vi har to fælles børn, som vi har fælles forældremyndighed over.

Der er ikke konflikter mellem os som parter, og vi ønsker at skabe et godt samarbejde omkring vores børn.

Vi har hørt om, at det er blevet muligt at give børnene ”delt bopæl”, men vi er i tvivl om, hvad dette nærmere betyder.

Vi håber derfor, at du kan gøre os klogere på emnet, således at vi er i stand til at vurdere, hvorvidt beslutningen om delt bopæl er den rigtige for os.

På forhånd tak for hjælpen.

Med venlig hilsen

Helle


Svar:

Kære Helle

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Når I som forældre går fra hinanden, skal I finde ud af, hvor børnene skal bo. Tidligere har ordningen vedrørende bopæl været således, at den ene forældre har været bopælsforælder, og den anden forældre har været samværsforælder. Det har hidtil kun været den ene forældre, der kan være bopælsforældre, da barnet kun kan have én folkeregisteradresse.

Nye regler i forældreansvarsloven fra 1. april 2019 giver dog mulighed for, at I som forældre kan indgå aftale om delt bopæl. Dette betyder, at barnet kan have bopæl hos jer begge, såfremt I indgår en aftale om delt bopæl.

Automatisk delt bopæl

De nye regler medfører, at der er tvungen delt bopæl de første tre måneder efter en skilsmisse eller samlivsophør. Denne ordning er indført for at sikre ro om barnet i forbindelse med, at I går fra hinanden.

Udgangspunktet er, at ingen af parterne de første tre måneder kan starte en sag om barnets bopæl, medmindre vigtige hensyn til barnet taler imod delt bopæl, eller hvis I begge fraflytter den tidligere fælles bopæl, hvor barnet har folkeregisteradresse.

Den automatiske delte bopæl bortfalder efter tre måneder. Herefter kan I aftale, hvor barnet skal have bopæl, eller I kan vælge at lade aftalen om delt bopæl fortsætte. Hvis I ikke er enige om, hvor barnet skal bo, kan I starte en sag i Familieretshuset.

Aftalt delt bopæl

Såfremt I vælger at fortsætte aftalen om delt bopæl indebærer det, at I skal være enige om alle beslutninger omkring barnet. Dette betyder, at I skal være enige om alle de beslutninger omkring barnet, som det ellers er bopælsforælderen, der kan bestemme alene.

I skal således være enige om alle overordnede beslutninger omkring barnet herunder hvor barnet skal bo, fastlæggelse af samvær, valg af institution, m.v.

Hvis en aftale om delt bopæl skal være velfungerende, er det altså en forudsætning, at I som forældre kan samarbejde om børnene.

En aftale om delt bopæl er en privat aftale mellem jer som forældre. Det offentlige forholder sig derfor ikke til aftalen. Aftalen kræver derfor ingen form for registrering for at være gyldig.

Dette indebærer også, at såfremt man vælger at indgå aftale om delt bopæl, kan man ikke få Familieretshuset til at fastsætte samvær.

En aftale om delt bopæl medfører ikke, at jeres børn får to folkeregisteradresser. Børnene vil stadig kun have én folkeregisteradresse, som de offentlige ydelser går til. Dette er derfor også noget, som I skal fastsætte en aftale om, såfremt I vælger løsningen med delt bopæl.

Aftalen har således kun betydning i mellem jer, og I kan derfor selv beslutte, om aftalen eksempelvis skal være betinget af geografiske afstande.

En aftale om delt bopæl ophører enten, når barnet fylder 18 år, eller hvis en af jer - eller begge - ønsker at opsige aftalen, hvilket kan ske til enhver tid. I et sådant tilfælde vil I dog stadig have delt bopæl, indtil I har aftalt, hvem der skal have bopælen, eller I kan starte en bopælssag ved Familieretshuset.

Jeg håber ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har yderligere spørgsmål, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i familieret.

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretlige emner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.