Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvem skal have børnene juleaften?

Kære Monica Kromann

For 7 år siden gik min eksmand og jeg fra hinanden. Vi har begge fælles forældremyndigheden over vores to børn. I sin tid aftalte vi mundtligt, at vi skulle skiftes til at have børnene i julen hvert 2. år. I år er det min eksmands tur til at have børnene juleaften. Jeg synes dog ikke, at dette er rimeligt, når han vælger at bryde traditio- nen om, at børnene skal holde julen med deres farmor og farfar ved i stedet at holde juleaften med sin nye kæreste og hendes familie, med hvem han alene har haft et meget kort forhold til.

Jeg mener, at ikke, at børnene skal ”tvinges” til at holde julen med deres far, når det sker på disse vilkår, og i strid med børnenes traditioner.

Er der en lov, som fastlægger, hvem der bør have børnene juleaften?

Eller er der en mulighed for, at Familieretshuset kan æn- dre samværet, således at jeg får børnene juleaften?

På forhånd tak for svar.

Med venlig hilsen
Kate


Svar:

Kære Kate

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Det er som udgangspunkt jer som forældre, der sammen aftaler, hvordan samværet generelt og samværet på helligdagene skal

tilrettelægges. Såfremt I ikke kan opnå enighed, kan I rette henvendelse til Familieretshuset, som særskilt kan fastsætte samvær i forbindelse med jul ud fra, hvad der er bedst for børnene.

Der er ikke nogen lov, som fastlægger en fast standard for, hvordan det bør være. Dog følger det af Vejledning om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær (vejl. Nr. 9279 af 20.03.2019), at udgangspunktet for så vidt angår julesamvær er, at barnet er hos den ene af forældrene juleaften i lige år og hos den anden i ulige år, når samværet fastsættes i forbindelse med en samlivsophævelse, eller når der tidligere har været samvær juleaften. Dette udgangspunkt tilsidesættes dog, hvis det konkret vurderes, at en anden ordning er bedst for barnet.

Ved vurderingen lægges der bl.a. vægt på børnenes alder og omfanget af kontakten mellem børnene og samværsforælderen.

Det afgørende for, om der er skabt en ”tradition” i relation til samvær juleaften, er, hvornår og hvor ofte samværsforælderen har været sammen med børnene juleaften. Det er af mindre betydning, hvor og hvordan julen er blevet fejret, samt hvem der i øvrigt har været med til at fejre juleaften.

Når I som forældre gennem en længerevarende periode på 6 år, skiftes til at have børnene juleaften, vil Familieretshuset formentlig ikke ændre på denne praksis.

Jeg håber ovenstående besvarede dine spørgsmål.

Hvis du har brug for yderligere råd og vejledning, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i arveret.

Du kan læse flere af mine brevkasseindlæg om familie og arveretlige problemstillinger på min hjemmeside:www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.