Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Indgår erstatningsbeløb i delingsformuen?

Kære Monica Kromann

Min kone og jeg skal skilles, og vi er derfor ved at opgøre vores bo. I 2017 kom jeg til skade på en skiferie, og fik i denne forbindelse udbetalt et erstatningsbeløb for varigt men. Vi er i tvivl om, hvorvidt dette beløb skal indgå i delingsformuen eller ikke?

Med venlig hilsen

Michael

Svar:

Kære Michael

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse. 

Det følger af lov om ægtefællers økonomiske forhold § 36, stk. 1, at værdien af en ægtefælles erstatninger, godtgørelser og forsikringsudbetalinger mv., der skyldes varigt men, svie og smerte, kritisk sygdom og tort, erhvervsevnetab m.v. som følge af personskade, ikke indgår i formuedelingen. Dette udgangspunkt skyldes, at sådanne erstatninger har et særligt personligt præg.

Erstatningerne, som bestemmelsen opregner, er ikke udtømmende. Det vil sige, at der foretages en konkret vurdering af, om en given erstatning er omfattet af bestemmelsen.

Erstatning for varigt mén vil dog typisk være omfattet, da denne erstatning skal kompensere for den skade, som du har pådraget dig, herunder den lidelse, og det eventuelle formuetab der er forbundet hermed. 

Udgangspunktet gør sig dog kun gældende, hvis det modtagne beløb stadig er i behold. Herved skal forstås, at beløbet ikke må være forbrugt. Beløbet anses også for at være i behold, hvis det er anvendt til betaling af gæld, der bestod på tidspunktet for modtagelsen af erstatningsbeløbet, og som vil kunne fratrækkes i delingsformuen, jf. Lov om ægtefællers økonomiske forhold § 36, stk. 1.

Såfremt erstatningsbeløbet har været indsat på en konto med øvrige midler, hvor der også løbende er foretaget udbetalinger, kan det være vanskeligt at adskille erstatningsbeløbet fra de øvrige midler, og det er oftest her tvisten vil opstå. 

Hvis erstatningsbeløbet dog stadig er i behold, eller er brugt til afbetaling af gæld, der kan fradrages i delingsformuen, vil du kunne udtage beløbet forlods af boet, dvs. at det ikke skal medregnes i boopgørelsen. 

Det er erstatningsmodtageren, der har bevisbyrden for, at det modtagne stadig er i behold. Ved tvivl eller uenighed er det således dig, der skal kunne bevise, at erstatningsbeløbet ikke er forbrugt. 

Dog skal du være opmærksom på, at indtægter og værdistigninger af erstatningsbeløbet indgår i formuedelingen. Surrogater for erstatningsbeløbet kan derimod holdes ude af formuedelingen, såfremt de nævnte betingelser er opfyldt. 

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit

spørgsmål. Hvis du ønsker yderligere

rådgivning omkring bodeling ved skilsmisse, er du naturligvis velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma. 

Du kan læse flere brevkasseindlæg om

familie- og arveretlige problemstillinger på min hjemmeside:

www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

 

 

 

 

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater