Cookie indstillinger
Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Skal far give sin tilladelse til mors samlevende til forældreintra?

Kære Monica Kromann

Min eksmand og jeg har fælles forældremyndighed over vores barn, som går i folkeskole. Jeg har en samlever, som gerne vil have adgang til barnets forældreintra. Skal min eksmand give sin tilladelse til det?

Med venlig hilsen

Karoline


Svar:

Kære Karoline

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Som forældremyndighedsindehaver får man tildelt særlige rettigheder og pligter i forhold til barnet. Det giver dermed forældremyndighedsindehavere en adgang til af hensyn til barnets interesser og behov at træffe afgørelser om barnets personlige forhold.

Når man har del i forældremyndigheden, har man blandt andet derfor ret til at få aktindsigt i en sag om barnet, ret til at deltage i forældresamtaler samt adgangsret til barnets forældreintra.

Såfremt man er forælder, men ikke har del i forældremyndigheden, har man dog stadig en orienteringsret i forhold til barnet.

Dette betyder, at man har ret til at få en orientering om barnets forhold følgende steder:

  • Skoler (folkeskoler, privatskoler, gymnasier, ungdomsuddannelser)
  • Børneinstitutioner (vuggestue, børnehave, fritidshjem, dagpleje)
  • Socialmyndigheder (børneforvaltning, PPR, anbringelsessteder, sundhedsplejen)
  • Sundhedsmyndigheder (hospitaler)
  • Private hospitaler
  • Privat praktiserende læger (almindelige, speciallæger)
  • Tandlæge

Som følge af orienteringsretten kan man som forælder uden del i forældremyndigheden derfor få oplysninger om barnets forhold.

Som samlever, der ikke har del i forældremyndigheden, har man derfor ikke sådanne rettigheder og pligter, som forældremyndighedsindehaverne har, og har derudover ikke en orienteringsret i forhold til sin samlevers barn, medmindre den anden forælder giver dig ret hertil.

Derfor har din eksmand i forhold til dit spørgsmål ikke en pligt til at give sin tilladelse til, at din samlever skal have en adgangsret til forældreintra.

Jeg håber, at ovenstående var svar på dit spørgsmål.

Med venlig hilsen 

Monica Kromann

Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater