Cookie indstillinger
Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, evt. i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk og så vil svaret muligvis blive bragt ugen efter. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Har jeg ret til en bistandsadvokat?

Kære Monica Kromann

 

Jeg er for nyligt blevet udsat for en forbrydelse. Af personlige årsager vil jeg ikke gå mere i dybden med hvad der er sket.

Mit spørgsmål går ud på, om jeg kan få en advokat til at hjælpe mig i sagen. Er det anklagemyndigheden som er min advokat under en eventuel straffesag? Og hvem kan jeg rådføre mig ved?

Tak på forhånd.

Med venlig hilsen

 

Den forvirrende


Svar:

Kære forvirrede

 

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

 

Den person, som er blevet udsat for forbrydelsen, kaldes den forurettede. Det er korrekt, at det er anklagemyndigheden, som fører sagen i retten. Anklagemyndigheden repræsenterer dog staten, og ikke den forurettede. Dette skyldes, at en straffesag ikke anses som en sag mellem anmelderen/den forurettede og den tiltalte, men derimod en sag mellem staten og den tiltalte. Anklagemyndigheden fungerer således ikke som din advokat under retssagen, idet anklagemyndigheden i det væsentligste varetager statens interesser i at gerningsmanden pålægges straf.

I en række sager kan den forurettede få beskikket en bistandsadvokat under sagen. Dette gælder primært sager af personfarlig karakter, såsom vold, røveri eller voldtægt. Når en bistandsadvokat beskikkes, betales omkostningerne til advokaten af staten.

En bistandsadvokat vil i modsætning til anklagemyndigheden have den forurettedes personlige interesse i fokus. Advokaten kan hjælpe med at rådgive dig omkring sagens forløb, med eventuelle bekymringer i forbindelse med sagen eller gerningsmanden, ligesom advokaten kan tage med dig i retten, såfremt du skal afgive forklaring under sagen. Desuden kan en bistandsadvokat hjælpe dig med at opgøre et erstatningskrav og fremsætte dette for retten og erstatningsnævnet.

Politiet har en pligt til at rådgive den forurettede om retten til bistandsadvokat. I sager om seksualforbrydelser vil den forurettede automatisk få beskikket en bistandsadvokat, medmindre den forurettede frabeder sig dette. I sager om seksualforbrydelser har den forurettede ligeledes ret til vejledning ved en advokat forud for anmeldelsen af sagen.

Ved andre forhold, såsom vold, frihedsberøvelse eller røveri, skal den forurettede selv anmode om at få en bistandsadvokat beskikket af retten. I særlige tilfælde kan man desuden få en bistandsadvokat i andre sager, eksempelvis hvis der forelægger personlige forhold, som medfører et behov for en bistandsadvokat.

Hvis den forurettede er afgået ved døden som følge af forbrydelsen, kan forurettedes pårørende ligeledes anmode om at få beskikket en bistandsadvokat, hvis særlige omstændigheder taler herfor.

I de fleste tilfælde vil en advokat være i stand til at vurdere, om den forurettede eller dennes pårørende er berettiget til en bistandsadvokat, ligesom denne kan være behjælpelig med at fremsende begæring til retten eller politiet herom.

Hvis du har ret til en bistandsadvokat, kan du enten selv vælge en advokat, eller lade retten/politiet udpege en for dig. Selvom du har fået udpeget en bistandsadvokat af politiet eller retten, afskærer dette dig ikke fra selv at vælge en anden advokat på et senere tidspunkt. Da der ofte er tale om personfarlig kriminalitet, er advokatvalget vigtigt. Min anbefaling er derfor at vælge en advokat, som man har tillid til og er tryg ved.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har brug for rådgivning eller behov for en bistandsadvokat, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma.

Du kan læse flere af mine brevkasseindlæg om familie –, arve- eller strafferetlige emner på min hjemmeside:

www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater