Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvordan fordeles arv og gæld efter min afdøde veninde?

Kære Monica Kromann.

Jeg havde en veninde, som desværre afgik ved døden for et stykke tid siden. Cirka to år inden hendes død, blev min veninde skilt fra sin daværende mand. De havde sammen en del fælles gæld, hvorfor der nu er mange kreditorer, som selvfølgelig gerne vil have deres penge. Jeg håber derfor, at du kan hjælpe mig med svar på et par spørgsmål omkring denne fælles gæld. Skal min venindes tidligere mand betale hele den fælles gæld, nu hvor min veninde er død? Hvad med min venindes øvrige ting – må hendes børn gerne sælge ud af indboet på trods af de mange kreditorer? Der er ikke noget særligt af værdi i boet og slet ikke nok til at dække gælden, som hovedsageligt er fælles gæld med min venindes tidligere mand, fra da de var gift.

Jeg er derudover vidende om, at min venindes søn har kautioneret for et lån for sine forældre, da min veninde og hendes tidligere mand var gift. Det var så vidt jeg ved udelukkende min veninde der betalte af på lånet på trods af, at dette var fælles. Kommer min venindes søn nu til at betale dette lån tilbage? Jeg vil da mene, at min venindes tidligere mand, og ikke sønnen, skal betale dette lån, ikke mindst da han gjorde sine forældre en tjeneste, da han kautionerede.

Min veninde betalte derudover alle udgifter i ægteskabet i det seneste tre år, inden de blev skilt for to år siden, hvorfor hendes tidligere mand skylder hende rigtig mange penge, som jo burde indgå i boet. Kan min venindes børn gøre krav på, at deres far betaler dette beløb til boet? Jeg håber, du kan hjælpe og ser frem til at høre fra dig.

Med venlig hilsen

Veninden.


Svar:

Kære Veninde.

Mange tak for din e-mail og de mange spørgsmål, som jeg naturligvis vil hjælpe med at besvare. Lad mig først og fremmest beklage dit tab af din veninde, som bestemt er heldig at have en som dig, der vil hjælpe med boet, og sørge for, at ingen af børnene får mindre eller betaler mere, end de er berettiget eller forpligtet til. Det er altid en svær situation, når familie og venner går bort, og de formueretlige problemstillinger i forbindelse med en persons død, kan være svære at overskue for de efterladte. Heldigvis er landets skifteretter arvingerne behjælpelige i en sådan situation i overensstemmelse med deres vejledningspligt, hvorfor jeg vil anbefale, at din venindes børn søger råd og vejledning her, hvis de ikke allerede har gjort dette. I en situation som denne kan Skifteretten fx vejlede om, hvorvidt din venindes børn bør vedgå arv og gæld eller boet skal behandles af en bobestyrer, hvilket jeg beskriver nærmere nedenfor.

Din tidligere venindes mand skal som udgangspunkt ikke alene betale hele den fælles gæld på trods af din venindes død. Hvorvidt han alligevel kommer til det, afhænger af størrelsen af boet efter din veninde samt på hvilke betingelser, lånet er optaget. De værdier, som din veninde har efterladt sig, går først og fremmest til at betale gælden, som din veninde hæfter for. Er der således nok til at dække halvdelen af den fælles gæld med hendes tidligere mand, vil din veninde have betalt sin del, hvorefter hendes tidligere mand selv må betale resten. Du skriver dog, at der ikke er noget særligt af værdi i boet og slet ikke nok til at dække den fælles gæld. Derfor vil din venindes tidligere mand hæfte for den resterende gæld alene, idet din veninde og hendes tidligere mand med stor sandsynlighed hæfter for hele lånebeløbet solidarisk. Dette kommer an på de nærmere lånebetingelser, idet parterne i nogle tilfælde i stedet hæfter pro rata, hvilket vil sige for hver sin andel af lånet.

Din venindes søn kommer kun til at betale sin kaution, hvis der ikke længere betales til den fælles gæld. Dette betyder således, at såfremt din venindes tidligere mand ikke betaler renter og afdrag på gælden, vil kreditor kunne forlange gælden indfriet og dermed, at din venindes søn betaler kautionsbeløbet. Det er desværre uden betydning herfor, at din venindes søn gjorde sine forældre en tjeneste, da han kautionerede. Jeg vil dog anbefale, at din venindes søn tager en samtale med sin far for at undgå ovenstående. Såfremt det alligevel ender med, at din venindes søn betaler gælden, kan han efterfølgende kræve beløbet betalt af sin far.

Et eventuelt salg af din venindes møbler, bør i første omgang afvente Skifterettens udlevering af boet. Som følge af din beskrivelse af boets størrelse, kunne det frygtes at boet er insolvent, hvilket vil sige, at din veninde ved sin død havde mere gæld end formue. Dette betyder, at boet skal behandles af Skifteretten, som vil udpege en advokat som bobestyrer. Er boet insolvent, vil din venindes børn ikke få udbetalt en arv. Er der indbo eller genstande i din venindes bo, som børnene ønsker at udtage, kan de købe disse af boet til prisen de bliver vurderet til. Din venindes personlige effekter, eller indbo og genstande med ringe eller ingen værdi, vil din venindes børn dog oftest få lov at udtage uden omkostninger. Er boet efter din veninde derimod solvent, og overtaget til privat skifte af hendes børn, er der intet i vejen for, at de sælger hendes møbler.

Som jeg læser din beskrivelse af de sidste tre år af din venindes ægteskab, skylder hendes tidligere mand hende ikke et beløb, som kan kræves betalt til boet. Da din veninde og hendes mand var gift, havde de en gensidig forsørgelsespligt, hvorfor din veninde ikke kan kræve et beløb af hendes tidligere mand på trods af, at denne afholdte alle udgifter i dagligdagen. Blev der ved separationen/skilsmissen imidlertid indgået en bodelingsoverenskomst, hvorefter din veninde har et krav mod hendes tidligere mand om betaling af et beløb, kan beløbet naturligvis forlanges betalt til boet. Dette samme gælder i øvrigt også andre retskrav, som din veninde måtte have mod sin tidligere mand eller andre.

Jeg håber, at ovenstående gennemgang har givet dig svar på alle dine spørgsmål omkring boet efter din veninde og at din venindes børn tillige kan bruge ovenstående råd. Ønsker du flere informationer om privat skrifte, kan du læse mit tidligere svar i denne brevkasse med overskriften Problemer ved privat skifte, der kan findes på www.advokatkromann.dk/artikler. Derudover kan du eller din venindes børn kontakte en advokat, som kan være behjælpelig med alle problemstillinger, der måtte opstå i forbindelse med et skifte, uanset om der er tale om et privat skifte eller boet behandles af en bobestyrer. Jeg vil herudover anbefale, at du og din venindes børn besøger www.domstol.dk, hvor mange spørgsmål omkring skifte af dødsbo besvares.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.