Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Indsigelse mod testamente

Kære Monica.

Jeg har modtaget et brev fra en overassistent ved Skifteretten i anledning af et dødsfald i vores efterhånden alt for lille familie. Det viser sig, at den afdøde har efterladt sig to testamenter, der er oprettet med mange års mellemrum. I det første testamente, der blev oprettet, er min nu afdøde far arving, mens han ikke er det i det sidste. Dette bringer mig til mine spørgsmål. Hvilket testamente er gældende? Hvis min far skulle arve, ville jeg så ikke arve i hans sted? Skifteretten skriver, at det sidste testamente som udgangspunkt vil blive lagt til grund. Har jeg mulighed for at gøre indsigelse mod dette?

Jeg håber du kan hjælpe.

Med venlig hilsen

Jonna


Svar:

Kære Jonna.

Jeg kondolerer dig med dødsfaldet i familien og håber, at den resterende familie kan komme igennem den svære tid efter et dødsfald. En tid, der absolut ikke bliver lettere, hvis der er problemer med fordelingen af arven efter afdøde. Jeg kan næsten gætte mig til, at det seneste testamente ikke tilbagekalder det forrige testamente, eftersom Skifteretten har skrevet til dig. Dette er ligeledes en indikator for, at du har mulighed for at gøre indsigelse mod det seneste testamente.

Det er muligt for dig at gøre indsigelse mod et testamentes gyldighed, hvis du kommer til at arve, hvis testamentet erklæres ugyldigt. Din far er arving i det tidligst oprettede testamente, men hvorvidt du er arving efter din fars død, kommer an på testamentets indhold. Er der i testamentet en bestemmelse, der fastslår, at arvingers livsarvinger træder i vedkommende sted, vil du være arving, hvis det seneste testamente erklæres ugyldigt, og du kan derfor gøre indsigelse. Dette skal gøres skriftligt overfor Skifteretten, hvilket en advokat naturligvis kan hjælpe dig med.

Helt så lige til er det dog ikke at svare på, hvilket testamente der er gældende. Vil man undgå tvivl, er den bedste måde at tilbagekalde et testamente på, er at oprette et nyt testamente, hvor det klart og tydeligt fremgår, at det tidligere testamente tilbagekaldes i sin helhed. Efter den nye arvelovs ikrafttræden 1. januar 2008, er det ikke længere muligt at tilbagekalde testamenter, eller dele heraf, ved en såkaldt utvetydig tilkendegivelse. Det skal nu ske i testamentsform. Du skal dog være opmærksom på, at hvis der er sket en utvetydig tilbagekaldelse af det første testamente før 1. januar 2008, vil denne tilbagekaldelse stadig være gyldig og det nye testamente er dermed også gyldigt.

Et testamente betragtes som et udtryk for testators sidste vilje og et testamente er derfor som udgangspunkt frit genkaldeligt for at tilgodese testators ønsker. Derfor vil Skifteretten i de tilfælde, hvor der er oprettet et nyt testamente, der er uforeneligt med et ældre testamente uden dog at tilbagekalde dette, lade bestemmelserne i det nye testamente gå forud for bestemmelserne i det gamle testamente. I dit tilfælde betyder dette, at hvis de to testamenter er uforenelige, for eksempel fordi afdøde i det nye testamente har testeret over hele sin formue, vil det gamle testamente, hvor din far er arving, i praksis være tilbagekaldt og det nye være gældende i stedet.

Om de to testamenter er uforenelige vil være en vurdering Skifteretten vil lave. En advokat kan naturligvis tillige hjælpe dig og lave vurderingen, inden du eventuelt gør indsigelse mod det nye testamentes gyldighed.

Jeg håber, at ovenstående har givet dig overblik over dine muligheder for at gøre indsigelse mod det nye testamente. Jeg er jo ikke bekendt med indholdet af testamenterne eller brevet fra Skifteretten, hvorfor jeg vil råde dig til at få en advokat til at kigge disse igennem, inden du gør indsigelse. Det kan vise sig, at der er flere alvorlige fejl ved testamentet, som vil gøre dette ugyldigt, men det kan også vise sig, at en indsigelse vil være nyttesløs. Det vil være en fordel at få dette klarlagt, inden du træffer din beslutning.

Med Venlig Hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.