Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan jeg frasige mig min arv?

Kære Monica Kromann,

Min far sidder i uskiftet bo efter min mor, som døde for efterhånden en del år siden. Jeg har ikke søskende. Min far har nu fortalt mig, at han ønsker at oprette et testamente, hvori det skal bestemmes, at al arv efter ham skal gå til hans børnebørn, dvs. mine børn. På den måde vil jeg kun arve min mors del af det uskiftede bo, når det skiftes ved min fars død. For at imødese min fars ønske om, at arven efter ham deles mellem mine børn, går jeg ud fra, at jeg skal frasige mig min arv efter ham. Men kan jeg dette, og i så fald hvordan?

Jeg håber, at du vil tage dig tid til at besvare mit spørgsmål i din juridiske brevkasse.

Med venlig hilsen

En søn


Svar:

Kære Søn,

Tak for dit spørgsmål om arveafkald. Jeg vil besvare dit spørgsmål i det følgende.

Det korte svar er, at det er muligt som arving at give afkald på sin arv. Enten ved et forhåndsafkald eller ved afkald på skiftet. Det er dog vigtigt at være opmærksom på de arveretlige regler i forbindelse med et arveafkald, hvorfor det vil være anbefalelsesværdigt at søge juridisk rådgivning herom forinden.

Et arveafkald kan gives, imens arvelader er i live, hvilket kaldes afkald på ventende arv, hvorimod et afkald efter arveladers død vil være afkald på falden arv. Der findes ikke bestemte formkrav for, hvordan et arveafkald skal afgives, men af bevismæssige grunde anbefales det, at afkaldet er skriftligt, dateret og underskrevet af både arving og arvelader.

Da du er din mors eneste barn, vil hele arven efter hende gå til dig, når det uskiftede bo skiftes ved din fars død, medmindre din mor selv har oprettet testamente forinden sin død. Din far kan ikke testere over din mors halvdel af det uskiftede bo.

Da din far efterlader sig en livsarving, kan han testere over 3/4 af sin halvdel af det uskiftede bo. Den sidste 1/4 er således tvangsarv, som han ikke på egen hånd kan testere over. Tvangsarven efter din far vil tilfalde dig. Din far kan således kun sikre, at hele hans halvdel af det uskiftede bo går til dine børn, hvis du giver afkald på din tvangsarv efter din far.

Uanset din fars testamentariske disposition vil du være enearving efter din mor, såfremt din mor ikke har oprettet testamente i levende live. Uden dit arveafkald kan din far testere 3/4 af sin formue til dine børn. Med dit arveafkald for så vidt angår tvangsarven kan han frit testere over hele sin formue.

Et arveafkald kan udformes som et tillæg til testamentet, således at det indskrives i tillægget, at arveafkaldet kun er gyldigt i sammenhæng med testamentet. Dette kan være hensigtsmæssigt, såfremt dit arveafkald er betinget af, at din far testerer sin formue til dine børn. På den måde vil arveafkaldet ikke være gyldigt, hvis din far senere skulle ændre sit testamente og vælge at testere til fordel for andre end dine børn.

Jeg håber, at dette var svar på dit spørgsmål. Såfremt du eller din far måtte ønske yderligere vejledning, vil jeg råde jer til at kontakte en advokat med speciale i arveret.

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.